Over Regio Amsterdam

Over de regio

De ambitie van Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam is om elk kind in Amsterdam een opleiding te bieden passend bij zijn/haar talenten, waarbij het techniekperspectief iedereen bekend is en als gelijkwaardig aan andere perspectieven wordt gezien. Om je interesse te wekken en je talent te ontdekken moet je wel met techniek in aanraking komen. Dat is met name in Amsterdam, net als in veel andere (grote) steden, niet vanzelfsprekend. Maar, er ontstaat een nieuwe kans.

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een duurzame stad te worden, en maakt daar ook haast mee. Zo ontstaat er voor ieders ogen een groot ‘fieldlab’, vol met (innovatieve) techniek en technologie.  Daar sluiten we met ons nieuwe LOB programma volledig op aan. Vanaf januari 2021 gaan honderden jongeren uit 2 vmbo op praktisch onderzoek uit: hoe krijgt de energietransitie vorm? Wat komt er kijken bij duurzaam renoveren? En wat impliceert uitstootvrije mobiliteit? Welke skills zijn gevraagd én heb ik daar misschien aanleg voor? Ook zullen de jongeren ontdekken dat hier een gigantische arbeidsmarkt open ligt voor technische vakmensen. Nu en voor de komende decennia.

Datzelfde thema en dezelfde onderzoeksvragen komen ook aan de orde in het LOB programma voor de  basisscholen en in de techniek carrousels voor de praktijkscholen en het VSO.

Om meer jongeren voor de techniek te werven en hen aantrekkelijk en actueel onderwijs te kunnen bieden, voegen vier vmbo’s hun techniekprofielen PIE, BWI en M&T samen tot een hypermoderne Techschool. Eerst in een tijdelijke behuizing en vanaf 2026 in een gloednieuw gebouw. De afgelopen maanden is de basis gelegd voor het onderwijskundig fundament en voor de huisvesting. Binnenkort wordt  gestart met de uitwerking van het curriculum. De Techschool zal in 2022 starten en geleidelijk groeien naar 400 tot 500 voltijds leerlingen. Elk jaar zullen er zo’n 100 leerlingen van andere Amsterdamse scholen technische keuzevakken volgen.

In Amsterdam bieden vier scholen het profiel MVI aan. Dat zullen zij blijven doen, maar ook op deze scholen wordt zowel in het curriculum als in de leeromgeving geïnvesteerd in lijn met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Zo wordt er nu bijvoorbeeld een nieuw keuzedeel ‘Cybersecurity” ontwikkeld. De ontwikkelgroep laat zich daarbij inspireren door de onderwijskundige noties van de toekomstige Techschool.

Alle ontwikkelingen samen zullen uitmonden in de ‘Techcampus Amsterdam’: een innovatieve leeromgeving waar leerlingen van alle vmbo-scholen op diverse plekken in hun stad kennis maken met actuele techniek en technologie en bijbehorende beroepsperspectieven en waar de leerlijnen met het mbo naadloos in elkaar overlopen.  Dat is het belangrijkste resultaat en tegelijk ook de grootste uitdaging: intensieve samenwerking tussen maar liefst 20 vmbo-scholen, 3 mbo’s, de gemeente en veel bedrijven gericht op de ontwikkeling van talenten in techniek en technologie van een grote groep Amsterdamse jongeren.

Status december 2020

Betrokken vmbo-scholen

Mundus College

Amsterdam

Mediacollege Amsterdam Vmbo

Amsterdam

Scholengemeenschap Zaam – Huygens College

Amsterdam

Luca Praktijkschool

Amsterdam

Bredero Beroepscollege

Amsterdam-Noord

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Amsterdam

Casparus College

Weesp

Marcanti College

Amsterdam