TASC, dé nieuwe techniekschool van Amsterdam

TASC, dé nieuwe techniekschool van Amsterdam

In augustus 2023 start in Amsterdam Zuidoost aan de Darlingstraat de nieuwe techniekschool TASC; Een vmbo-school die leerlingen van 12 tot 16 jaar voorbereidt op een loopbaan in techniek en technologie. TASC is het resultaat van een unieke samenwerking tussen vier schoolbesturen in Amsterdam die hun technische opleidingen voortaan in deze nieuwe school concentreren onder het bevoegd gezag van Esprit Scholen. De school werkt nauw samen met bedrijven in Amsterdam en met drie mbo-instellingen. Samen werken de partners aan een oplossing voor het grote tekort aan technisch geschoolde vakmensen.

Leren in echte projecten

De leerlingen leren door te doen en werken aan echte projecten met tech-bedrijven als partner. De projecten worden ontleend aan de grote technische uitdagingen waar de stad Amsterdam voor staat. In de school staan de modernste machines en materialen. Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen een brede oriëntatie op de werelden van techniek. Het docententeam begeleidt elke individuele leerling in het ontdekken en ontwikkelen van zijn/haar specifieke interesses en talenten. De leerlingen van TASC behalen een vmbo-diploma en kunnen via een verkorte route hun mbo-diploma verwerven. Dat laatste is mogelijk dankzij intensieve samenwerking met het MBO College Westpoort, het Hout- en Meubileringscollege en het Mediacollege Amsterdam.

TASC wordt dé vakschool voor vmbo-leerlingen basis-, kaderberoepsgericht en TL (Theoretische Leerweg ofwel Nieuwe Leerweg met de richting Technologie en Toepassing). Daarmee is TASC een brede vmbo school die leerlingen optimaal voorbereidt op alle middelbare technische beroepsopleidingen.

Leerlingen wacht een mooie loopbaan

Veel bedrijven verbinden zich met TASC omdat zij een grote behoefte hebben aan goed opgeleide jongeren in de techniek. Jongens en meisjes die dingen kunnen maken of die creatief zijn met techniek en technologie en die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden. De leerlingen van TASC wacht een mooi toekomstperspectief, de stad heeft hen dringend nodig.