Onderwijskundig fundament en ontwerprichtlijnen Techschool Amsterdam

Onderwijskundig fundament en ontwerprichtlijnen Techschool Amsterdam

Midden in de leeromgeving van de Techcampus Amsterdam verrijst een compleet nieuwe school, de TechSchool Amsterdam. De vier vmbo-scholen die nu nog de profielen PIE, BWI en M&T op hun scholen aanbieden gaan hun technische bovenbouw samenvoegen op een fysieke plek waar in een hypermoderne leeromgeving en met een gekwalificeerd docententeam innovatief, inspirerend onderwijs handen en voeten krijgt. De school start met de bovenbouw maar zal al snel uitgroeien tot een volledige school waar leerlingen vanaf leerjaar 1 van de middelbare school welkom zijn.

Op basis van praktijkgericht ondertzoek zijn ontwerprichtlijnen opgesteld voor het onderwijskundig fundament van de TechSchool. Het onderwijsconcept voorziet in een intensieve samenwerking tussen de technische afdelingen van het vmbo, de mbo’s en het hbo en het bedrijfsleven. Vanuit deze samenwerking ontstaan hybride ontwikkelteams, waarin professionals uit deze organisaties vertegenwoordigd zijn. Zij ontwikkelen vanaf het begin samen het onderwijs en zullen dit straks ook samen verzorgen.

Doel is niet een herschikking van bestaande puzzelstukken, maar een geheel nieuwe vorm van techniekonderwijs, waarin verschillende leer- en ontwikkeldoelen, -vormen, en -omgevingen elkaar afwisselen om leerlingen enthousiast(er) te maken voor techniek en technologie en beter voor te bereiden op een technische vervolgopleiding.

Meer informatie

Dyane Brummelhuis, directeur Mundus College Amsterdam en projectleider STO Amsterdam. Zij was projectleider van het fundament van de Techschool. Ze is recent opgevolgd door een kwartiermaker.

“Mijn ambitie voor Amsterdam is om met de Techcampus Amsterdam waar scholen, bedrijven en de stad Amsterdam bij aangesloten zijn, een unieke leeromgeving te creëren. Een leeromgeving waar leerlingen op het snijvlak van heden en toekomst hun talenten voor techniek en technologie kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen. De TechSchool is het middelpunt van deze ambitie, samen met een een groep professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven heb ik de ontwerprichtlijnen voor een geheel vernieuwend en toekomstgericht curriculum ontworpen.Met dit prachtige concept gaan we ervan uit dat leerlingen in de rij staan om op de TechSchool te mogen leren en te mogen ontdekken.”