Over Regio Amerstreek

Over de regio

Onze regio

Amerstreek is een regio met relatief veel maakindustrie en volop baankansen voor leerlingen met een technisch profiel. Wij zien echter een stevige krimp in het aantal leerlingen dat techniek kiest, terwijl het bedrijfsleven juist dringend op zoek is naar technisch personeel. Vraag en aanbod sluiten niet aan en dat moet anders.

Ons doel

Scholen en bedrijven in de regio Amerstreek werken nauw samen om tot kwalitatief hoogstaand én modern technisch onderwijs te komen. We voeren we een verbeterslag uit, laten het technisch onderwijs naadloos aansluiten op de arbeidsmarkt en enthousiasmeren leerlingen voor een baan in de techniek zodat vraag en aanbod weer aansluiten.

Ons onderwijs is inspirerend, sluit aan bij de nieuwste digitale en technische trends en biedt dat wat leerlingen enthousiasmeert, én vooral dat wat het bedrijfsleven nodig heeft. Binnen STO Amerstreek realiseren scholen en bedrijfsleven toekomstgericht, technisch onderwijs waar de leerlingen vol enthousiasme voor kiezen.

Structurele samenwerking

Verbinding in de gehele keten – po, vmbo en mbo en het bedrijfsleven – is een voorwaarde voor sterk, hybride techniekonderwijs. Vanuit regio Amerstreek realiseren we enerzijds een nauwe samenwerking tussen alle scholen onderling en een solide doorgaande leerlijn van po naar vmbo en mbo. Daarnaast hebben we een warm contact met onze partners in het bedrijfsleven. We bedenken, optimaliseren en borgen samen met hen het onderwijsaanbod zodat het perfect aansluit op dat wat onze regio nu en naar de toekomst toe nodig heeft.

Hybride Helden

Alle leerlingen die voor techniek kiezen, horen op een voetstuk. Zij zijn de ‘Hybride Helden’ die de technologische uitdagingen in de toekomst verder vormgeven en onze wereld leefbaar houden. Techniek manifesteert zich overal. Grenzen tussen diverse vakgebieden en sectoren verdwijnen. Er is geen zorg, economie, landbouw of wat ook mogelijk zonder techniek. Techniek is altijd de verbindende schakel. Techniek is Hybride. Juist op de raakvlakken van vakgebieden vindt dankzij deze samenwerking de innovatie plaats.

‍Wij geloven in de hybride, technische talenten van onze kinderen. Wij willen hen voorbereiden op onze steeds veranderende maatschappij en leren hen omgaan met de dynamiek en de flexibiliteit die dat met zich meebrengt. Daarom slaan

Dongemond College, Hanze College, Curio, Stichting Uniek, Delta Onderwijs en PCPO Midden-Brabant samen met het bedrijfsleven en stichting Onderwijs Techniek Geertruidenberg de handen ineen voor Sterk Techniek Onderwijs in onze regio. Samen ontwikkelen we onze leerlingen tot de HybrideHelden van de toekomst. Ze zijn onmisbaar!

Onze thema’s

Vanuit vier multidisciplinaire werkgroepen realiseren we doelen op de volgende gebieden:

  • ‍De basis op orde en Loopbaanleren
  • Samenwerken in de keten vmbo – mbo
  • Samenwerking school en bedrijf
  • Samenwerking in de keten po – vo

Betrokken vmbo-scholen

Effent

Oosterhout

Dongemond college

Raamsdonksveer

Hanze College

Oosterhout

Delta-Onderwijs

Oosterhout

Betrokken organisaties