TechLab TechXperience krijgt steeds meer vorm!

TechLab TechXperience krijgt steeds meer vorm!

De docenten en leerlingen op het Hanze College zijn samen met enkele bedrijven druk bezig met de ontwikkeling van TechLab ‘TechXperience’. Volg hier de ontwikkelingen.

Afgelopen schooljaar hebben wij, docenten Laura van Heest en John Roelofs vanuit onze STO-werkgroep ‘Doorgaande lijn po-vo’ de mogelijkheden bekeken om een TechLab op het Hanze College te creëren. Met dit TechLab willen wij de leerlingen van zowel basis- als voortgezet onderwijs een plek geven waar ze (spelenderwijs) leren wat technologie en techniek tegenwoordig inhouden. Wij hebben andere TechLabs in de regio bezocht, hebben beschikbare ruimtes bekeken en een begroting opgesteld.