Regio Amerstreek

Scholen en bedrijven uit de regio Amerstreek hebben een analyse gemaakt om tot kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs te komen. Met hulp van vier thema’s en bijbehorende werkgroepen moet het technisch onderwijs beter aansluiten op het mbo en de arbeidsmarkt.

Regio Amerstreek is een regio met relatief veel maakindustrie. Het Hanze College (Oosterhout) en het Dongemond college (Geertruidenberg, Drimmelen) hebben met deelnemende scholen en bedrijven van de regio een analyse gemaakt. Die laat zien dat er een stevige krimp is het aantal techniekleerlingen, met name bij profiel PIE.

Er is beter zicht nodig op het technisch beroepsbeeld en op kansen in de technieksector. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal er gewerkt worden aan een uitdagende leeromgeving op school en wordt meer ingezet op buitenschools leren. Er zijn relatief veel leerlingen voor het profiel D&P en E&O kiezen. We zetten daarom in op meer sturing op profiel- en beroepskeuze en op werkexploratie als versterking van LOB.

De samenwerking tussen de vmbo-scholen en bedrijfsleven is momenteel slechts incidenteel en niet structureel. De relatie tussen vmbo en mbo en het bedrijfsleven gaat in de keten meer samenhang vertonen. Ook dreigt er op korte termijn door pensionering een groot docententekort. Inzet van extra scholing nieuwe docenten en samenwerking met (gastdocenten) werknemers bedrijfsleven is essentieel.

Er zullen ook kwalitatieve aansluitingsproblemen zijn. De trends van digitalisering, robotica en energietransitie vragen om andere kennis en vaardigheden. In vier werkgroepen zal aan vier thema’s gewerkt worden met als doel tot een transitie te komen ter verbetering van het technisch onderwijs en betere aansluiting op mbo en arbeidsmarkt.

De vier thema’s zijn: de basis op orde brengen en loopbaanleren, samenwerken in de keten vmbo-mbo, onderwijsinnovatie en doorlopende leerlijnen. Daarnaast draait het om de samenwerking tussen school en bedrijf en het samenwerken in de keten met vmbo en primair onderwijs.

Lees meer +Lees minder -
STO18020 / STO19016
Werkexploratie Loopbaanleren Samenwerking in de keten vmbo-mbo Onderwijsinnovatie Doorlopende leerlijnen Docententekort Buitenschools leren Beroepsbeeld Gastdocenten
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Amerstreek
Penvoerder
Hanze College, Kwadrant Scholengemeenschap
Naam contactpersoon
Jessika Knoop
Functie contactpersoon
Secretariaat STO-Amerstreek
Organisatie contactpersoon
Curio
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Effent

Oosterhout

Dongemond college

Raamsdonksveer

Hanze College

Oosterhout

Dongemond college

Made

Delta-Onderwijs

Oosterhout

Nieuws

05 januari 2021

Bezoek aan Pal V

Dinsdag 22 september heeft het Hanze College een aantal personeelsleden van het Hanze College een bezoek gebracht aan Pal V.

06 november 2020

Samenwerking optimaal zichtbaar

De intensieve samenwerking tussen het Dongemond College en BouwSchool Breda is duidelijk zichtbaar in deze prachtige bouwafdeling.

Digitale nieuwsbrief

De regio Amerstreek heeft een eigen nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief