Over Regio Achterhoek-oost

Over de regio

Intelligent vakmanschap staat centraal in het activiteitenplan dat voor meer leerlingen in het technisch onderwijs moet zorgen in de regio Achterhoek-oost.

De kern van het activiteitenplan voor de Achterhoek is meer leerlingen te werven voor technisch onderwijs. Hen moet een goede voorbereiding geboden worden op een toekomst binnen de technische bedrijven, onder de noemer van intelligent vakmanschap.

In het licht van de te verwachten krimp in de regio en het geconstateerde belang van ‘techniek’ als drijvende motor in de economische ontwikkelingen, is het van belang om zoveel mogelijk leerlingen te behouden. Of zelfs een procentueel toenemend aantal leerlingen te interesseren voor techniek.

Daarom moet de belangstelling voor techniek zo vroeg mogelijk worden aangewakkerd en relaties worden opgebouwd. Er wordt daarbij ingezet op het werken aan beroepsgerichte vaardigheden. Dit wordt ondersteund door een goede afstemming met de AVO-vakken in de school, om zo bedrijfsrealistisch en contextrijk onderwijs te bieden. Het technisch beroepsonderwijs vormt één samenhangende beroepskolom, zoals de vakmanschapsroute. Dit biedt maatwerk, is van een hoog niveau en heeft een hoge betrokkenheid met het bedrijfsleven.

Gezien de te verwachten terugloop in het absolute aantal leerlingen zullen de scholen in de regio Achterhoek-Oost intensief moeten samenwerken. Het totale aanbod van technische uitstroomprofielen wordt zo breed mogelijk gehouden en afgestemd op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt. Daarnaast is een stevige impuls nodig om de vaardigheden van het docententeam blijvend af te stemmen op ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

In het activiteitenplan wordt een grote plaats toegekend aan het intensiveren van het hybride leren, waarmee binnen STERA de eerste ervaringen zijn opgedaan. Deze formule blijkt succesvol en is ‘op te schalen’. Hier komen diverse doelstellingen bij elkaar.

Betrokken vmbo-scholen

Christelijk College Schaersvoorde – Dinxperlo

Dinxperlo

Christelijk College Schaersvoorde – Slingerlaan

Aalten

Christelijk College Schaersvoorde – Winterswijk

Winterswijk

Pronova Praktijkonderwijs

Winterswijk

Gerrit Komrij College

Winterswijk