Over Regio Achterhoek

Over de regio

Alle techniekopleidingen als één beroepskolom aanbieden. Dat moet er in de regio Achterhoek voor zorgen dat leerlingen die de basisschool verlaten het beroepsonderwijs als een eenduidig en hoogwaardig alternatief zien voor een AVO-opleiding.

Om dit doel te bereiken zijn er enkele vereisten. Zo moet maatwerk aangeboden worden in de gehele beroepskolom, en niet per opleiding. Ook moet er een hoog niveau nagestreefd worden bij de theoretische kernvakken. Samenwerking in het beroepsonderwijs moet vanzelfsprekend zijn en intelligent vakmanschap moet uitgestraald worden. Daarnaast moet er steun van het bedrijfsleven en opleidingsbedrijven zijn.

Ouders en leerlingen kunnen hierdoor zien dat een opleiding in de beroepskolom leidt tot een goede plaats op de arbeidsmarkt of toegang tot het hbo. De kwaliteiten van leerlingen krijgen een centrale plaats doordat individuele keuzes die de persoonlijke competenties van een leerling versterken, toegevoegd kunnen worden aan de opleiding.

De middelen worden daarom vooral ingezet voor opleidingskwaliteit. Bedrijven werken actief mee aan dit model omdat zij leerlingen willen binden aan de regio. Gedeeltelijk opleiden in het bedrijf met hulp van opleidingsbedrijven is een component in de opleiding. Verwacht wordt dat meer leerlingen de keuze zullen maken voor technisch beroepsonderwijs, omdat het einddoel helder is.

Ook wordt in de planvorming uitdrukkelijk rekening gehouden met de groei van innovatieve technologie in andere sectoren die belangrijk zijn in de regio. De visie van de samenwerkende partijen wordt ondersteund door een recent uitgekomen transitie-atlas voor de regio. Het belang van techniek, technologie en crossovers is daarin zichtbaar gemaakt per sector.

Betrokken vmbo-scholen

Almende College – Bluemers

Silvolde

Almende College – Wesenthorst

Ulft

Ulenhofcollege

Doetinchem

Kompaan College

Vorden

vmbo.zone

Doetinchem

Prakticon

Doetinchem

Ludger College

Doetinchem

Metzo College

Doetinchem

Het Stedelijk

Zutphen

Baudartius College

Zutphen

Panora Lyceum

Doetinchem

MBO Graafschap College

Doetinchem