Samenwerking met het bedrijfsleven

Structurele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven

Cofinanciering in de vorm van geld of in natura

Binnen Sterk Techniekonderwijs wordt er ingezet op een structurele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Om die reden wordt bij het realiseren van de plannen 10% cofinanciering gevraagd van het (regionaal) bedrijfsleven om commitment vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven concreet te maken en te bevorderen dat de plannen direct aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. De cofinanciering kan in de vorm van geld, maar ook in natura. Cofinanciering in natura kan naast inzet en uren ook worden uitgedrukt in het beschikbaar stellen van faciliteiten, techniekruimtes, machines, materiaal, praktijkbegeleiders, het verzorgen van gastlessen en bijvoorbeeld het begeleiden van stagiaires en leerlingen.

Ondersteuningspakket CoFi-Kit Metaal

Op 16 oktober 2018 heeft de Koninklijke Metaalunie de CoFi-Kit Metaal gelanceerd, een ondersteuningspakket waarvan alle vmbo-scholen in Nederland gebruik kunnen maken bij het ontwikkelen van hun plannen voor de technieksubsidie.

Jet-Net & TechNet bedrijven bieden ondersteuning bij sterk regionaal techniekonderwijs

Op 17 oktober 2018 hebben CEO’s van Jet-Net & TechNet bedrijven de afspraak gemaakt met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, om regionaal een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van het technisch vmbo.

Inspiratievoorbeelden met als thema 'Samenwerken met bedrijfsleven'