Samenwerking met het bedrijfsleven

Structurele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven

Informatie voor bedrijven over de samenwerking met regionale vmbo- en mbo-scholen in de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023.

Kansen van samenwerking met het bedrijfsleven

Om het enthousiasme bij leerlingen voor technische sectoren te vergroten is goed, uitdagend en up-to-date technisch onderwijs noodzakelijk. Commitment van alle samenwerkende partijen is hiervoor nodig, ook financieel. De regeling vraagt daarom van het (regionaal) bedrijfsleven een cofinanciering van 10% om de plannen te realiseren. Dit commitment verdiept de samenwerking en bevordert dat de plannen direct aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. U kunt de cofinanciering op allerlei manieren samen met de scholen invullen: dit kan in de vorm van een financiële bijdrage zijn, maar ook in natura.
Wilt u ook meedoen? U vindt hier als aanknopingspunt de regio’s waar op dit moment gewerkt wordt aan een subsidieaanvraag. Benader een vmbo- of mbo-school bij u in de buurt en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Bedrijvenflyer ‘Samenwerken aan Sterk Techniekonderwijs – doet u ook mee?’

Het enthousiasme bij het bedrijfsleven om samen te werken is fors toegenomen de afgelopen jaren. Bedrijven beseffen meer en meer dat ze het onderwijs nodig hebben, andersom was dit vaak al zo. Wilt u een bedrijf of instelling benaderen om mee te doen in de samenwerking of heeft u binnenkort een bijeenkomst met bedrijven? In de bedrijvenflyer staat wat Sterk Techniekonderwijs inhoudt, welke kansen samenwerking biedt en welke rol het bedrijfsleven kan spelen.

Jet-Net & TechNet bedrijven bieden ondersteuning bij sterk regionaal techniekonderwijs

Op 17 oktober 2018 hebben CEO’s van Jet-Net & TechNet bedrijven de afspraak gemaakt met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, om regionaal een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van het technisch vmbo.

Downloads

  • Voorbeeld contract samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

  • Samenwerkingsmogelijkheden onderwijs en bedrijfsleven

Inspiratievoorbeelden met als thema 'Samenwerken in de keten'