Presentaties

Verslagen en presentaties van alle provinciale bijeenkomsten Sterk Techniekonderwijs in het najaar 2018.

Presentaties Sterk Techniekonderwijs

De afgelopen maanden organiseerde het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs door het hele land provinciale werkbijeenkomsten voor vmbo-scholen, mbo-scholen, het bedrijfsleven en regionale overheden. Tijdens deze bijeenkomsten werd er bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de regeling en de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit het team Sterk Techniekonderwijs. Daarnaast zijn er met de aanwezige partijen alvast stappen gezet naar een toekomstbestendig regionaal techniekonderwijs.

Geïnteresseerd in de presentaties?

Van bijna alle provinciale bijeenkomsten is er een verslag gemaakt en zijn downloads beschikbaar van de presentaties.