Presentaties

Verslagen en presentaties van bijeenkomsten Sterk Techniekonderwijs.

Inhoudelijke themabijeenkomsten – februari 2019

Op 14, 21 en 28 februari 2019 organiseerde Sterk Techniekonderwijs drie inhoudelijke bijeenkomsten. De volgende thema’s kwamen aan de orde: het organiseren van de uitvoering van het techniekonderwijs (o.a. borgen van inbreng van het bedrijfsleven en omgaan met docententekort). En ook beeldvorming techniekonderwijs om meer jongeren enthousiast te maken voor techniek, het technologisch vormgeven van andere profielen en TL, manieren om door innovatie en samenwerking in de keten een duurzaam techniekaanbod vorm te geven, waarmee ingespeeld kan worden op dalende leerlingaantallen. Hieronder vindt u de verslagen per workshop, inclusief een aantal tips en presentaties van de sessies.

Presentaties

Bijeenkomsten gericht op proces – februari 2019

De volgende thema’s kwamen aan de orde: hoe organiseren we als regio de samenwerking met het bedrijfsleven? Hoe ga je om met je netwerk en creëer je draagvlak intern en extern? Hoe kunnen we de financiën slim organiseren? Wat zijn de mogelijkheden rondom cofinanciering, met in het achterhoofd de maatschappelijke opgave waar we samen in de regio voor staan?
Hieronder vindt u een terugkoppeling van de bijeenkomst inclusief een aantal tips en presentaties van de sessies.