Onderwijscijfers

Op deze pagina vindt u een overzicht van het huidige aanbod 2017-2018 van het technisch vmbo, de theoretische leerweg en prognoses van het aantal leerlingen.

Binnen de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 worden regio’s gevraagd om een overzicht te bieden van het huidige aanbod binnen het technisch vmbo (inclusief technologisch vormgegeven profielen en de theoretische leerweg) en de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal.
Om u hierin te ondersteunen heeft Sterk Techniekonderwijs de benodigde cijfers inzichtelijk gemaakt. Op onderstaande kaart kunt u de gewenste regio omcirkelen met behulp van uw cursor. Wanneer u vervolgens naar beneden scrolt vindt u de bijbehorende aantallen leerlingen binnen de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde- en theoretische leerweg. Onderaan vindt u de leerlingenprognoses die gelden voor de omcirkelde regio.

*De leerlingenprognose heeft betrekking op de bovenbouw van het vmbo (leerjaar 3 en 4) en includeert alle leerlingen binnen het vmbo (bb/kb/gl/tl). Daarnaast is de prognose gebaseerd op het BRIN-nummer van de hoofdvestiging. Bron: DUO

**Het maximale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden door een regio wordt berekend op basis van het leerlingenaantal met als teldatum 1 oktober 2018. Wanneer deze cijfers beschikbaar zijn worden deze in de bovenstaande kaart en tabellen ingevoegd.

Wenst u ondersteuning op het gebied van onderwijscijfers? Neem dan contact met ons op via info@sterktechniekonderwijs.nl.