Werkgroep PO Masterclasses voor een doorgaande leerlijn po-vo

Werkgroep PO Masterclasses voor een doorgaande leerlijn po-vo

Een eerste bericht van de werkgroep PO Masterclasses, een werkgroep in beweging. Wij vinden het gaaf dat wij mogen meewerken aan technieklessen in het basisonderwijs om zo de leerlingen enthousiast te maken over de mogelijkheden die er zijn binnen technisch Nederland. Bijna alles om ons heen bestaat in deze moderne wereld uit techniek en Nederland heeft hard mensen nodig die hier hun steentje aan willen bijdragen. Wij beseffen dat je daar al vroeg mee moet beginnen en dat je kinderen in de basisschoolleeftijd al moet laten zien wat je allemaal met ‘techniek’ kan doen.

Drie werkgroepen

Wij hebben onze werkgroep opgesplitst in drie verschillende werkgroepen: een voor Greijdanus, een voor Thorbecke en een voor TalentStad. Deze werkgroepen bestaan uit twee mensen uit het voortgezet onderwijs en iemand uit het basisonderwijs. Door aan te sluiten bij het schoolaanbod van de VO-scholen creëren wij een doorgaande leerlijn PO-VO. Zo zorgen wij ervoor dat het aanbod voor de leerlingen divers is en er kansen zijn om met veel verschillende techniekonderwerpen in aanraking te komen. Hierbij zoeken we contact met de bedrijven, die samen met ons het STO-project tot een succes kunnen maken.

De doelstelling is dat wij in oktober 2020 drie verschillende Masterclasses kunnen geven aan basisschoolleerlingen. Dit betekent: drie verschillende lesplannen met inhoud, materiaal regelen, contact zoeken met verschillende mensen en het regelen van ruimtes waar de lessen kunnen worden gegeven. En bij dit alles geldt dat we dat niet alleen kunnen, maar dat we daar elkaar bij nodig hebben.

We houden u op de hoogte.