Tiny House project TalentStad

Tiny House project TalentStad

De technieksectie van TalentStad is dit schooljaar gestart met het grote Tiny House project. Vanaf volgend schooljaar wordt er drie jaar achtereen een Tiny House gebouwd door 3e en 4e jaars leerlingen PIE, BWI en andere afdelingen binnen de school.

Dit schooljaar wordt een eerste Tiny House ontworpen en wordt alles voorbereid. Sinds afgelopen september volgen de docenten PIE, BWI, Met, Techniek onderbouw en docenten van de Ambelt een cursus bij de Tiny House Academy om alle facetten van de bouw van een Tiny House onder de knie te krijgen. De groep is ook naar Delft geweest om met eigen ogen een tiental Tiny Houses te bekijken en er staat nog minimaal één excursie gepland naar Dronten.

De onderbouw start vanaf januari met het maken van een maquette van een Tiny House. De leerlingen leren zo alvast het ontwerpen van een Tiny House en maken kennis met het concept. Het enthousiasme straalt van de groep af en iedereen staat te popelen om met dit project te beginnen!