TECHLAB

Sinds januari van dit jaar hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van het Techlab. Met een locatie in het oude Philipsgebouw aan de Ceintuurbaan, hebben we een inspirerende omgeving gevonden. Op het terrein bevinden zich verschillende technische bedrijven en onderwijsinstellingen. Met meerdere daarvan gaan we een samenwerking aan, waaronder met het Deltion College, Windesheim en de Praktijkschool van Breman.

De samenwerking met het Deltion College heeft als doel een doorlopende leerlijn te ontwikkelen. Leerlingen in het Techlab kunnen gebruikmaken van de faciliteiten die het Deltion College in het Protolab heeft staan. De bedoeling is dat studenten ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten in het Techlab, zodat de leerlingen en studenten van elkaar leren.

Het Techlab zoekt ook de samenwerking met het bedrijfsleven. Er zijn verschillende gesprekken met bedrijven om te participeren in het Techlab.

Door de coronacrisis is het ontwikkelen van de fysieke ruimte op de achtergrond gekomen. Toch starten we volgend schooljaar met een aantal activiteiten in het Techlab. Deze is dus nog niet ingericht zoals we graag zouden willen, maar het enthousiasme om te beginnen is er niet minder om.

Komende projecten

Volgend schooljaar willen starten we met de volgende projecten:

  • Oefencentrum First Lego League voor po en vo;
  • Drone challenge voor po en vo;
  • Duurzame energie voor po en als keuzevak voor vo;
  • Keuzevak Robotica;
  • PIE Profielvak besturen en automatiseren;
  • PIE Profielvak ontwerpen en maken;
  • Als optie Skateboard bouwen.

Oefencentrum First Lego League

Een van de core values van de First Lego League is het delen van kennis met anderen. We worden in Zwolle en omgeving dé plek waar begeleiders en kinderen naartoe kunnen om met de gebouwde robot te oefenen. Er komen drie wedstrijdtafels in de ruimte te staan. Het primair onderwijs heeft de mogelijkheid een robotset te lenen tot en met de wedstrijddag. Er is altijd iemand aanwezig die de leerlingen verder kan helpen.

Samenwerking Praktijkschool Breman

In september start de samenwerking met de Praktijkschool van Breman. Leerlingen voor de beroepsgerichte vakken kunnen bij het Techlab en Breman profieldelen en keuzevakken volgen. We starten als pilot met kleine groepen, om het van daaruit verder uit te werken.

Werkgroep Techlab

Sinds een paar weken is een werkgroep Techlab gevormd, waarin alle STO-scholen een vertegenwoordiger hebben. De werkgroep ontwikkelt samen met de beheerder van het Techlab het programma en daarmee de inrichting van het Techlab.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met een van de beheerders van het Techlab: Anno Bergsma of Marco Theunis. Dit kan via het volgende emailadres: techlab@sterktechniekzwolle.nl.

Is het Techlab open in september, kom dan gerust een keer langs.