Skills Heroes: een waardevolle excursie

Skills Heroes: een waardevolle excursie

Op woensdag 4 maart heeft de afdeling Mobiliteit en Transport van Thorbecke VMBO/pro Russenweg met zo’n 35 tweede- en derdeklassers een kijkje genomen bij de Skills Heroes in Leeuwarden. Skills Heroes zijn jaarlijkse vakwedstrijden voor het mbo. Studenten kunnen in vijftig vakwedstrijden hun skills laten zien. De wedstrijdopdrachten zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers in het mbo en kunnen dus onderdeel vormen van het lesprogramma op het mbo.

Enthousiasmeren, ondersteunen en onderzoeken

Doelen van deze excursie: leerlingen enthousiast krijgen en ondersteunen in hun studiekeuze en onderzoeken of meedoen aan de Skills Talents (vmbo-variant van Skills Heroes) in volgende edities tot de opties behoort. Mooi is dat ook de wedstrijden van Skills Talents aansluiten op de eindtermen van het vmbo en (deels) geïntegreerd kunnen worden in het PTA.

Een waardevolle aanvulling

Hoewel de LOB-experience wat minder geschikt bleek voor de derdeklassers omdat zij al een richting gekozen hadden, heeft iedereen een mooie ochtend gehad. Docenten en leerlingen waren erg enthousiast over de LOB-mogelijkheden voor tweedeklassers; beroepen zijn echt in de praktijk te zien en het evenement geeft een mooi overzicht voor de leerling die nog een keuze moet maken. Een waardevolle aanvulling op het LOB-programma.

Er zijn zeker ambities om deze excursie volgend jaar schoolbreed op te pakken voor de tweede klas. Ook zijn er praktijkafdelingen die willen onderzoeken hoe de Skills Talents in hun lessenschema passen. Een mooie opbrengst van deze excursie!