Ontwikkeling van keuzedelen voor de Zwolse keuzegids

Ontwikkeling van keuzedelen voor de Zwolse keuzegids

Dit schooljaar zijn met de werkgroep  gestart met de ontwikkeling van vier nieuwe keuzedelen. Dat doen we in verschillende werkgroepen. Het is de bedoeling om de eerstkomende drie jaren telkens vier nieuwe keuzedelen in de steigers te zetten. Hieronder lees je vier keuzedelen die worden ontwikkeld.

Werkgevers-/werknemersvaardigheden

Het is een uitdrukkelijke wens van het bedrijfsleven om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun rol in de diverse bedrijven en organisaties. Inmiddels hebben we een systeem gevonden dat grotendeels onze behoeften dekt en op een prachtige manier onze leerlingen kan trainen in werknemersvaardigheden: MKBGW. De bedoeling is om diverse pilots te draaien, online in dit coronatijdperk, maar ook op een van de vo-scholen. Samen met Petra Meijer, Giny Geerts en Bart van Kersbergen gaat dit lukken!

Lean productie

Onlangs hebben we een eerste vergadering met Scania gehad over lean productie en dat krijgt binnenkort een vervolg. Ook Deltion heeft ervaring met dit onderwerp. Waarschijnlijk gaan we dit combineren met een keuzemodule met goed werknemerschap. Wel moeten we een landelijk goedgekeurde syllabus proberen te krijgen, wat een tijdrovende aangelegenheid is. Sander van de Vegte, Erika Koopman en ik werken samen met mensen van Scania aan de realisatie.

Elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen zijn actueel en daarom is er steeds meer vraag naar. De ontwikkeling van het keuzevak Elektrische voertuigen wordt vooral vanuit Thorbecke gedragen. Er is al veel informatie verzameld en het blijkt dat er elders in den lande al ontwikkelingen zijn waar we van kunnen profiteren. Leonard Rijken, Marc Grondman en ik zetten ons in om die kennis ook voor onze leerlingen beschikbaar te maken.

Van stadsfiets tot E-bike

Van stadsfiets tot E-bike is een keuzedeel dat ontwikkeld wordt door het Greijdanus. Allard Rozema begeleidt dat vanuit het STO-bureau.

NIL-lasdiploma

Lassen NIL is een keuzevak dat al gegeven wordt op Thorbecke VMBO-pro aan de Russenweg. We gaan kijken of en hoe dit keuzevak ook beschikbaar kan komen voor de andere vmbo-scholen.

Organisatorisch proberen we zoveel mogelijk kennis en kunde te vinden bij de verschillende vmbo-scholen in Zwolle en soms ook buiten onze regio. Zo is het Vechtdal College in Hardenberg al ver met de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Er is ontzettend veel expertise in diverse organisaties, zowel binnen als buiten onze vo-scholen, en juist het samenbrengen van die kennis en kunde kan veel mooie dingen opleveren.

We kijken nu al naar de ontwikkelingen in 2021. Immers, ook dan is de ambitie om vier nieuwe keuzedelen op te leveren. Heb je wat dat betreft wensen, dan horen we dat graag. Ook wanneer je vragen of opmerkingen hebt, dan kun je contact opnemen. Dat kan met Dirk Tavenier, werkgroepleider Zwolse Keuzegids via dtavenier@talentstad.nl of 06-5590 7786.