Meiden en techniek

Even voorstellen

De werkgroep Meiden en techniek bestaat uit Marc Meijer (Greijdanus) en Erika Koopmans (Thorbecke MHA). Omdat veel meiden techniek links laten liggen, moet er een antwoord komen op de volgende vragen:

  • Wat is er de oorzaak van dat meiden techniek links laten liggen?
  • Hoe kunnen we meer meiden motiveren om een technische opleiding te gaan volgen?
  • Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de toenemende vraag van het bedrijfsleven naar voldoende en goed opgeleid technisch personeel?

In eerste instantie willen we door middel van literatuurstudie op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen. Daarnaast willen we door onderzoek en interviews te weten komen wat er leeft onder meiden in het basis en voortgezet onderwijs.

Waar staan we nu

Het eerste deel van dit jaar hebben we benut voor deskresearch. Marc heeft zich hierbij vooral gericht op het algehele onderzoek meiden en techniek. De onderzoeksvraag hierbij is als volgt geformuleerd:

“Op welke manier kun je technisch onderwijs laten aansluiten op en aantrekkelijk maken voor meiden binnen het vmbo?”

Door middel van o.a. de volgende deelvragen is gezocht naar een antwoord:

  • Welke factoren spelen hierbij een rol?
  • Zijn er verschillen tussen jongens en meiden wat betreft het leren en keuzes?

Erika heeft literatuuronderzoek gedaan met behulp van EBSCO Education Source, dat toegang geeft tot wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Hierbij heeft zij vooral gekeken naar internationale onderzoeken. Uit deze wetenschappelijke artikelen, die te maken hebben met meisjes/vrouwen in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), blijkt dat er wereldwijd een gat zit tussen vrouwen en mannen in de techniek.

Hoe nu verder

Nu het literatuuronderzoek over het algemene deel achter de rug is, willen we dit gaan toespitsen op de Zwolse situatie. We bezinnen ons nu op de vervolgstappen. Hoe gaan we het onderzoek verder vormgeven, zodat we te weten komen wat de belevingswereld van meiden is en wat hen interesseert? Omdat gesprekken met meiden i.v.m. corona op dit moment niet wenselijk zijn, gaan we hen eerst een enquête voorleggen. We hopen later nog in gesprek te kunnen met meisjes op basisscholen en het voortgezet onderwijs.