Regio Zwolle

In de regio Zwolle is een groot aantal vacatures voor technische beroepen. Een activiteitenplan moet leerlingen interesseren voor het technische vmbo.

In het mbo-techniek ontstaan in Overijssel de komende vier jaar ruim 14.000 vacatures, die met een uitstroom van nog geen 5.000 technici lang niet allemaal vervuld kunnen worden. In de regio Zwolle zijn 48.000 mensen werkzaam in een technisch beroep op een werkzame beroepsbevolking van 225.000 mensen. Er is een groot aantal vacatures voor technische beroepen.

Vanuit de voortschrijdende technologisering van de industrie vraagt de arbeidsmarkt een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers met hightech kennis en kunde, die snel om kunnen gaan met innovaties en flexibel inspelen op veranderende omgevingen. De extra arbeidsvraag die resulteert uit de technologische ontwikkelingen vraagt een aanpassing van het huidige onderwijs- en scholingsaanbod om de extra arbeidsvraag op te leiden.

Het is gewenst dat het beleid samenvalt met de ontwikkeling van een sterke leercultuur. Deze speelt in op de arbeidsmarktbehoeften die uit de toenemende technologisering voortvloeien en waarin een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

Daarnaast blijft er de komende jaren vraag naar traditioneel opgeleide technici. De regio Zwolle staat voor de uitdaging het techniekonderwijs in de regio te ontwikkelen tot een veerkrachtige sector die aansluit op wat de technologische ontwikkelingen vragen van de technici van de toekomst. Hierbij zetten we in op een duurzame samenwerking van onderwijs met het (lokale) bedrijfsleven.

In het activiteitenplan wordt per school een aanbod ontwikkeld, maar de meeste activiteiten zijn gericht op een lokaal aanbod. Een schoolaanbod bevat activiteiten die door de vo-scholen worden aangeboden. In het lokaal aanbod worden activiteiten opgenomen die een samenwerking, uitwisseling van mensen en middelen én uitwisseling van leerlingen teweeg zal brengen in de stad Zwolle. De activiteiten die bovenregionaal ontwikkeld worden, zullen zich richten op overkoepelende thema’s die meerdere regio’s aan elkaar verbinden.

Lees meer +Lees minder -
STO18034 / STO19038
Leercultuur Duurzame samenwerking Technologische ontwikkelingen Leven lang leren
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Zwolle
Penvoerder
Greijdanus College Zwolle
Naam contactpersoon
Allard Rozema
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Greijdanus College Zwolle
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Thorbecke Scholengemeenschap – Locatie Russenweg

Zwolle

TalentStad Beroepscollege

Zwolle

Greijdanus College

Zwolle

Thorbecke Scholengemeenschap – Locatie Heesweg

Zwolle

De Ambelt

Zwolle

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

18 juni 2020

TopTechniek in Bedrijf gaat door als Regionaal STO Platform!

Als OCW in juli 2020 stopt met het subsidietraject zal STO Platform zich gaan inzetten voor dezelfde technische agenda.

16 juni 2020

Inspiratie om jongeren in jouw bètales enthousiast te maken!

Hoe maak je techniek en technologie aantrekkelijk voor een brede groep leerlingen?

16 juni 2020

Bijeenkomsten werkgroepleiders en onderzoekers brengen samenhang en overzicht

STO Regio Zwolle organiseert eens per kwartaal een Werkgroepleiders- en onderzoekers bijeenkomst.

Inspiratie

Video

Samenwerking keuzevak CNC tussen Deltion College en Talentstad Zwolle

9 juli 2018

Door het vak CNC te kiezen kunnen leerlingen van vmbo-school TalentStad gebruik maken van de apparatuur van het Deltion College.

Digitale nieuwsbrief

De regio Sterk Techniekonderwijs Zwolle heeft een eigen nieuwsbrief. Abonneer u om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws.

Bekijk nieuwsbrief 1 – oktober 2019