Krachtige impuls voor techniekonderwijs in de regio Zuidoost-Brabant

Innovatie

Met een royale subsidie van 4 miljoen voor de periode tot 2023, werd de aanvraag beloond die het platform ‘Sterk techniekonderwijs Veldhoven, Valkenswaard, Heeze Leende & Bergeijk’ deed bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dat platform zijn overheid, onderwijs en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Woensdag 23 oktober wordt in Veldhoven het startsein gegeven met een KickOff-bijeenkomst. Juist door brede samenwerking kan op dit gebied iets bereikt worden en komen innovaties tot stand. Voor de betrokken scholen uit het voortgezet onderwijs (SG Were Di (Valkenswaard), het Sondervickcollege en het Prins Willem Alexandercollege (Veldhoven) en de Berkenschutse (Heeze)) is deze subsidie een krachtige impuls om het techniekonderwijs op een aantal fronten verder te versterken.

Maatwerk

‘Het is van belang dat we de instroom van leerlingen in het techniekonderwijs en later in een technisch beroep veiligstellen’, zegt Edward de Gier, rector van Were Di en tevens woordvoerder van het platform. ‘Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. We weten uit onderzoek dat kinderen al op jonge leeftijd keuzes maken die soms op onjuiste beelden zijn gestoeld. Dat willen we vóór zijn en daarom zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de basisscholen.’
Het platform gaat dus op zoek naar basisschoolleerlingen met affiniteit voor techniek. ‘We willen niet iets bedenken voor een hele basisschool, we gaan juist op zoek naar de leerlingen bij wie de ogen gaan schitteren als het om techniek gaat. We willen maatwerk bieden en een persoonlijke aanpak, dat past ook veel beter bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Het draait om personalisering: wat wil je, wat kun je, wat heb je nodig.’
Daarnaast moet het techniekonderwijs aantrekkelijker en praktijkgerichter worden. Het platform gaat werken aan brede opleidingen waarin ruimte is voor kennismaking en interactie met de vele technische bedrijven in de regio. Ook hier is ‘maatwerk’ een sleutelwoord: ingaan op de actuele behoefte van leerlingen, werken aan de actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. In het kader van lessen in loopbaan- en profieloriëntatie komen bedrijven naar de scholen en gaan leerlingen naar de bedrijven.

Investeren in docenten

De plannen vergen veel van de docenten. Er wordt daarom ook ingezet op het vergroten van kennis en vaardigheden van docenten. De Gier: ‘Het is sowieso al moeilijk om docenten en instructeurs in de technische vakken te vinden. Dus moeten we de mensen die we hebben, koesteren. Ze trainingen en masterclasses bieden, stages in het bedrijfsleven mogelijk maken. De technische ontwikkelingen gaan immers razendsnel en je moet ze bijbenen om goed onderwijs te blijven bieden.’
Natuurlijk zal ook de apparatuur op de middelbare scholen moeten aansluiten bij de actuele ontwikkelingen en vernieuwingen in het bedrijfsleven. De leerlingen worden op die manier beter voorbereid op de arbeidsmarkt. ‘We hebben de nieuwste CNC-draaibanken staan,’ zegt De Gier, ‘En dat is een heel krachtige stimulans. Je ziet wat voor verschil dat maakt voor de leerlingen. Maar we kunnen niet alles. Apparatuur voor het onderhoud van de elektrische auto’s, die is voor ons niet rendabel. Voor een professionele spuitcabine is geen plaats. Daarvoor werken we dus samen met de bedrijven. Die samenwerking is waardevol en gaat duurzaam worden, we gaan er zuinig op zijn!’

Breed platform

Het plan is opgesteld in samenwerking met Alwako, A.O. Smith, ASML, Bas Truck Center, Bax Koper en Zink, Bots bouwgroep, Brainport Assembly, Brainport Industries College, Driessen Autogroep, FMC, Goflex, Groenen bouw en onderhoud, Bouwmensen opleidingsbedrijf, Inno-Tec, IW Brabant-Zeeland, Logistic Services, NTS finish, Roosen Nederland, Schildersvakopleiding Nuenen, Schreuder, Smits Precision Parts, Stichting Techniekportaal de Kempen, Van Santvoort Bouw, Vencomatic groep en VLH lastechniek.
De betrokken scholen zijn SG Were Di (penvoerder), Sondervick-college, Prins Willem Alexandercollege, De Berkenschutse en de mbo-instelling Summa College.
Vanuit de overheid participeren de Gemeente Valkenswaard, Gemeente Heeze-Leende, Gemeente Bergeijk.