Sterk Techniek Onderwijs regio Woerden-Montfoort-IJsselstein van start

STO WMIJ trapte op dinsdag 26 november af met een interne kick off voor de docenten die invulling en uitvoering gaan geven aan de plannen in de drie programmalijnen. Dit vond plaats in het Xperience Lab op de Tech Campus in Nieuwegein.

De Sterk Techniek Onderwijs regio Woerden-Montfoort-IJsselstein (STO WMIJ) krijgt 3 miljoen subsidie van het ministerie van OCW om technisch onderwijs in de regio te versterken. STO WMIJ zet zich de komende vier jaar in voor dit doel langs drie programmalijnen: Kwaliteitsimpuls, Beeldvorming en Gezamenlijk opleiden door VO-MBO-bedrijfsleven. De plannen gaan zorgen voor meer én beter opgeleide medewerkers in de techniek en voldoende vakmensen in de regio.

Interne kick off 26 november

De middag was bedoeld om kennis met elkaar te maken en zicht te krijgen op de inhoud van het projectplan Sterk Techniek Onderwijs voor de regio WMIJ. De groep werd welkom geheten door Nico de Jong, directie Cals IJsselstein. Daarna werd gezamenlijk gestart met een inspirerende workshop van Bèta & Tech Mentality. In een recent onderzoek laten zij zien hoe jongeren tegen techniek aankijken. Het is belangrijk voor ontwikkelaars om zich daar bewust van te zijn. De projectleiders gaven vervolgens uitleg over de drie projectlijnen. Hiermee troffen de projectleiders voorbereidingen om vanaf januari goed te kunnen starten met de deelprojecten.

Start STO WMIJ op 10 januari

Op 10 januari 2020 staat de externe kick off gepland. Alle genodigden; STO MWIJ partners, belanghebbenden en wethouders uit de drie gemeentes; Woerden, Montfoort en IJsselstein maken een bustour langs de VO scholen; Kalsbeek, Wellant en Cals. Op elke locatie zal een feestelijke opening worden georganiseerd om de start van STO WMIJ te vieren.

Regionale samenwerking Woerden – Montfoort – IJsselstein

Bestuurders van de onderwijsorganisaties Cals College IJsselstein, Kalsbeek College, Minkema College, ROC Midden Nederland, MBO Rijnland, Wellant College Montfoort en Futura College én de Vrienden van de Techniek van het Cals College, Woerdens Techniek Talent en Bouwmensen Utrecht hebben in maart 2019 hun handtekening gezet onder de plannen om technisch onderwijs in de regio te versterken. Bijzonder aan de samenwerking in deze regio is dat er al een actieve bedrijvenkring om de onderwijsinstellingen heen staat en dat alle partijen, buiten de organisatiebelangen om, zich committeren aan het regiobelang van Sterk Techniekonderwijs.