Vruchtbare online themabijeenkomst de Nieuwe Leerweg

Vruchtbare online themabijeenkomst de Nieuwe Leerweg

In 2024 worden de Gemengde Leerweg en de Theoretische Leerweg samengevoegd tot de Nieuwe Leerweg. Elke vmbo-school moet daarmee een praktijkgericht programma aanbieden. Alle leerlingen in deze Nieuwe Leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. In een speciale online themabijeenkomst onderzocht een grote groep deelnemers vanuit Sterk Techniekonderwijs Twente welke kansen STO biedt als het gaat om het praktijkgerichte vak voor de Nieuwe Leerweg. De verschillende werkgroepjes leverden mooie aanbevelingen, praktische handvatten en aanknopingspunten op.

Opvallende overeenkomsten

Een opvallende en positieve startconclusie van Hans Meinders is dat de doelen en kaders voor de Nieuwe Leerweg nagenoeg overeenkomen met de huidige kaders, doelen en activiteiten van STO. Hans: “Zoals praktische en realistische opdrachten, binnen en buiten school aan de slag gaan, samenwerken met zowel het bedrijfsleven als vervolgonderwijs, regio georiënteerd opereren en met een betere voorbereiding op vervolgonderwijs. Concreet heb je het dan vanuit STO bijvoorbeeld over Technolabs, de inzet van het LOB-programma, de ontwikkeling van nieuwe keuzevakken en de doorlopende leerlijn.”

Aan de slag!

Na zijn inleiding vroeg Hans aan de deelnemers aan de themabijeenkomst waar zij vanuit de in de inleiding geschetste vraagstelling praktische kansen en mogelijkheden zien. Specifiek voor de invulling van het praktijkgerichte vak binnen de Nieuwe Leerweg en gezien door de bril van STO. Vervolgens werd dit uitgewerkt in een aantal groepjes van deelnemers. Zij presenteerden hun uitkomsten, waarvan hier een selectie van de samen vastgestelde kansen, mogelijkheden en concrete handvatten.

 • Vanuit T&T kun je heel goed gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en netwerken, maar dan moeten die netwerken wel openstaan voor elkaar.
 • Voor het ophalen van de opdrachten bij bedrijven is het zinvol om hiervoor al gebruik te kunnen maken van het bedrijfsnetwerk dat STO Twente inmiddels heeft opgebouwd. Zo voorkom je dubbele vragen en overbelasting
 • Een idee is om een bedrijf te vragen om een film te maken met daarin de beschreven opdracht. Daarmee belast je het bedrijf slechts eenmalig, en alle andere scholen kunnen daar naar believen gebruik van maken.
 • Ook cruciaal is de vraag welk type opdrachten je bij de deelnemende bedrijven kunt neerleggen? Zodat datgene wat je vanuit de Nieuwe Leerweg bij de bedrijven brengt iets wezenlijk anders is dan een beroepsstage.
 • Wil je met mavo-leerlingen ontwerpend gaan leren? Dan zul je ook met hen moeten onderzoeken wat die in praktische zin allemaal kunnen. Kortom, de praktijkgerichte component is heel belangrijk.
 • Praat je over mavo’s zonder praktijklokaal, dan moeten ook zij hun leerlingen toegang geven tot machines om hen ook op dit vlak een succeservaring te laten beleven. Met de geleerde praktijkvaardigheden kunnen deze leerlingen vervolgens ook de stap maken naar het bedenken van ontwerpen waarvan zij de toepassing concreet zien.
 • Bij de Nieuwe Leerweg kan STO Twente een belangrijke rol vervullen bij zowel het leveren van de expertise als de Technolabs. In de Technolabs kun je niet alleen leerlingen lesgeven, maar ook andere docenten deels opleiden. Denk aan leren werken met 3D-printers, zowel in het Technolab als door die 3D-printer mee te nemen naar je lokaal.
 • Als Vakcollege maar ook als VMBO BK-school hebben we fantastische expertise in huis om voor de Nieuwe Leerweg de oude mavo-scholen te ondersteunen. Die lijnen moet je zien te versterken.
 • Er liggen kansen om de Basis-Kader-locaties meer op de kaart te zetten voor de mavo-locaties. Vanuit STO kun je veel meer leerlingen uit de huidige profielen waarin we een krimp zien met de GTL’ers mee laten genieten. Vanuit STO wordt daar nu voor de licentie-gebonden programma’s vorm aan gegeven. Per werkveld bedenken we hiervoor momenteel concrete opdrachten.
 • Ontwikkel nieuwe zaken, maar kijk vooral ook naar wat er al is. En laat hierbij het aanbod voor de Nieuwe Leerweg aansluiten op het bestaande aanbod in Basis-Kader.
 • Schep duidelijkheid in wat nu wel en niet licentie-gebonden vakken zijn en hoe we mogelijke koppelingen zouden kunnen maken. STO kan op alle vlakken iets betekenen, ook bij de niet-licentiegebonden vakken.
 • Kies bewust voor het goed laten aansluiten van het praktijkgedeelte van de Nieuwe Leerweg op het praktijkgedeelte dat al bestaat voor Basis-Kader, zoals PIE en BWI. Zet die groepen dan ook bij elkaar.
 • Uiteindelijk leidt de Nieuwe Leerweg ook tot ontwikkelingen op het vlak van versnelde vmbo-mbo routes, die sluiten uiteindelijk beter aan, vooral vanuit het perspectief van techniek. De samenwerkingen die we nu vanuit STO Twente met het mbo aan het opzetten zijn, kunnen daar heel goed van profiteren.
 • Laten we ook eens naar de versnelde routes kijken en daarin niet de Technasia en de Bèta Challenge-scholen betrekken, maar de vakhavo’s vanuit de Nieuwe Leerweg. Met daarmee dus veel meer de focus op praktisch vakmanschap.
 • Belangrijk is ook te onderzoeken of de docenten Basis-Kader beschikken over de juiste ontwerp- en onderzoeksvaardigheden om de TL’ers goed te bedienen. Voor alle STO-regio’s is het interessant om die ontwerp- en onderzoeksvaardigheden te stimuleren bij docenten. Daar profiteren we ook in de Nieuwe Leerweg van.
 • Kijk goed in de vijf subregio’s van STO Twente welke mavo’s/havo’s we met onze STO-netwerken kunnen verbinden. Om vervolgens vanuit deze verbinding samen te kijken naar oplossingen.
 • Wellicht hanteren die scholen op hun beurt concepten en ideeën die wij vanuit STO kunnen gebruiken. Kijk daarnaast ook naar de mbo-scholen in de regio om te ontdekken hoe wij van hun faciliteiten gebruik kunnen maken en elkaar kunnen ondersteunen.
 • In 2022 gaan we werken met STO Cafés: zes bijeenkomsten voor alle vijf subregio’s met onder andere thematafels. Wellicht is het een goed idee om de Nieuwe Leerweg daar standaard in mee te nemen.

Een zorgelijke ontwikkeling…

“Het bedrijfsleven wil graag TL’ers. Echter, ze hebben steeds meer hersens nodig dan handen. Een trigger daarin is automatisering. Dit betekent dat er minder handjes nodig zijn vanuit onder andere de BBL. Dit is een belangrijk aandachtspunt en onder andere de reden dat de Nieuwe Leerweg er komt.

Vervolg

Hans Meinders vatte de vruchtbare themabijeenkomst tot slot samen: “Dit was een geslaagde eerste aanzet om te inventariseren waar de Nieuwe Leerweg en STO Twente van elkaar kunnen profiteren. De volgende stap? Een ronde maken langs de vijf subregio’s van STO Twente om vast te stellen wat we nog meer gezamenlijk kunnen oppakken en vervolgens ook gezamenlijk inzetten.”