Vmbo-leerling Ype maakt indruk op Techniekcampus Deventer

Vmbo-leerling Ype maakt indruk op Techniekcampus Deventer

STO Twente stimuleert graag dat zoveel mogelijk techniekleerlingen van het vmbo doorstromen naar het mbo. Onder andere de Waerdenborch speelt hier actief op in. Hun leerling Ype Brinkman maakte op uitnodiging van zijn school een aantal keer een uitstapje naar de Techniekcampus in Deventer. Om alvast te proeven van het mbo. Ter plekke deed Ype studenten en docenten versteld staan van zijn kennis en vaardigheden. Ype: “Ik kon laten zien dat we op het vmbo eigenlijk al heel veel basisonderdelen leren.”

Ype is kaderleerling leerjaar 4 (PIE): “Mijn school de Waerdenborch nodigde geïnteresseerde leerlingen uit en ik heb mij aangemeld. Het leek mij leuk, want later wil ik graag doorstuderen in techniek en op de Techniekcampus doen ze veel met techniek.” Ype ging een paar weken elke vrijdag 4 uur naar de Techniekcampus in Deventer: “Ik ging alleen, en 9 andere medeleerlingen van mijn klas kozen ervoor om een module te volgen bij REMO West-Twente. Daar maken zij een step.”

Voorsprong met PIE

Ype is vooral geïnteresseerd in besturings- en procestechniek en kon zich op de Techniekcampus helemaal uitleven. Hij vond de tijdelijke overgang naar de mbo leer- en leswereld op de Techniekcampus best wel meevallen: “De uitnodiging van de Waerdenborch was gericht op leerlingen die voorliepen met PIE en dat is bij mij het geval.” In Deventer waren ze zeer onder de indruk van Ype’s kunnen. De docenten en mbo-studenten keken met verbazing naar wat hij allemaal al kon: “Op de Techniekcampus maken ze mee dat andere leerlingen vanuit het vmbo nog niet zoveel hebben meegekregen van PIE, maar de Waerdenborch is daar verder in. Daardoor kon ik goed de aansluiting maken; ik heb op school al meer met PIE gedaan dan de docenten op de Techniekcampus hadden verwacht.” Ype geeft een concreet voorbeeld: “Ik maakte op de Techniekcampus een schakeling voor een opstelling met pneumatiek. Nadat die klaar was, ontdekte ik dat ik op de Waerdenborch ook al ongeveer diezelfde schakeling had gemaakt.”

Nieuwe leerervaringen

Toch heeft Ype nieuwe dingen geleerd! “Ik houd onder andere van pneumatiek. Op de Waerdenborch had ik nog niets gemaakt of gedaan met het element vacuüm binnen pneumatiek. En op de Technicampus kreeg ik die gelegenheid wel, heel leerzaam.” Naast de techniek deed Ype nog een nieuwe ervaring op: “In het mbo gaat het er rustiger aan toe, die sfeer spreekt mij aan.”

Toekomst in techniek

Als Ype dit jaar slaagt, zou hij graag doorleren in de techniek, ook gesteund door zijn positieve ervaringen op de Technicampus: “Ik zou graag op het ROC van Twente doorstuderen voor technicus engineering.” Kortom, dit nu al stevige lijntje tussen het vmbo en de Technicampus is een hele mooie nieuwe samenwerking met het mbo én voorbereiding op het mbo van de leerling.

Uilko Spijker is docent PIE op de Waerdenborch en mentor van Ype: “Soms gaan leerlingen sneller door de stof. Om hen voor die inzet te belonen willen we deze leerlingen graag een inkijkje geven in de mogelijkheden van het technisch vervolgonderwijs. Hiervoor hebben de Technicampus en REMO West-Twente vorig schooljaar benaderd, en inmiddels zijn er ook gesprekken met Landstede in Raalte voor specifiek groenonderwijs. Maar ze krijgen niet alleen een goede indruk, het streven is dat de leerlingen ook alvast praktisch iets van hun leerlijstje afstrepen als zij na het vmbo inderdaad doorstromen. Als docenten houden we uiteraard de vinger aan de pols met de Technicampus en de andere instellingen. We zien dit als een eerste pilot, maar willen deze manier van samenwerken heel graag voortzetten.”