Twents SMEOT opent eigen STO-lokaal voor VMBO

Twents SMEOT opent eigen STO-lokaal voor VMBO

Het Hengelose SMEOT is Twentebreed dé MBO-Vakschool voor metaal, verspanen en mechatronica. Een nieuw initiatief is een STO-lokaal voor het VMBO, officieel te openen op 21 oktober.

Rob Swennenhuis is directeur SMEOT en Hans Fokke is SMEOT’s VMBO-projectleider: “SMEOT focust op het MBO, maar wij erkennen de urgentie om al op het VMBO jongens en vooral ook meisjes te interesseren voor een loopbaan in de techniek. SMEOT werkt met 9 Twentse VMBO’s. Hun leerlingen willen we alvast in ons STO-lokaal hun leerjaar 2, 3 en 4 mee laten draaien. Zo helpen wij deze VMBO’s met de uitvoering van hun technisch onderwijs. SMEOT wil niet op de stoel zitten van de VMBO- docenten. de leerlingen zijn en blijven onder verantwoordelijkheid van het VMBO. Het gaat om hélpen en ondersteunen om het technisch onderwijs op het VMBO beter op de kaart te krijgen.”

Professioneel STO-lokaal

SMEOT heeft een STO-lokaal met de meest moderne machines en tools. Ervaren docenten instrueren deze aan de leerlingen. “Ideaal voor het doceren van de keuzevakken. Een uitkomst voor VMBO’s die zelf niet beschikken over deze faciliteiten, menskracht of expertise. Want lang niet alle keuzemodulen zijn praktisch uitvoerbaar op deze VMBO’s”, aldus Rob.

Techniek én beroepshouding

Het draait in het nieuwe STO-lokaal niet alleen om interesse kweken én uitdiepen voor techniek. Rob: “De VMBO-leerlingen komen bij SMEOT in contact met onze MBO-leerlingen, docenten en de techniekbedrijven waarmee we samenwerken. Zo proeven zij nu al dat het op het MBO ook draait om beroepshouding en mentaliteit. Zij krijgen hiermee alvast een inkijk in teamwork en omgangsvormen. Ook de docenten van deze leerlingen zijn welkom in het STO-lokaal. Hans: “Daarmee komen ook VMBO-docenten in contact met de laatste technieken en innovaties. Die nieuwe kennis kunnen zij meenemen in hun lessen op hun scholen. Zo maken wij de cirkel rond en helpen we uiteindelijk de keuze voor techniek door VMBO-leerlingen vergemakkelijken.”

SMEOT menukaart

Om leerlingen te ondersteunen in hun oriëntatie op techniek geven de docenten van SMEOT de VMBO-leerlingen in leerjaar 2 technische voorlichting, profielkeuze, workshops en excursies. In leerjaar 3 focussen zij op de profielmodules zoals verspaningstechnieken, lasprocessen, besturingstechnieken en zijn er meeloopdagen. Het 4e leerjaar draait om de keuzevakken constructie, verspanen en mechatronica. Het is de bedoeling dat de VMBO-leerlingen die deelnemen aan dit traject worden beloond met (deel)certificaten en wellicht vrijstelling krijgen op delen van het onderwijs op het ROC van Twente. Rob: “Hans Fokke heeft een menukaart ontwikkeld over de diensten die SMEOT in het STO-lokaal aanbiedt. Overigens kan SMEOT deze ook in de beroepsgerichte afdelingen verzorgen.” Vraagt u deze menukaart gerust aan via: h.fokke@smeot.nl. Ook kunnen andere geïnteresseerde VMBO’s bij Hans Fokke terecht met hun vragen.

Voordeel voor techniekbedrijven

Ook het Twents technisch bedrijfsleven profiteert van dit initiatief. Rob en Hans: “Het technisch bedrijfsleven realiseert zich inmiddels dat wij ook VBMO-leerlingen helpen opleiden. We krijgen dagelijks telefoontjes van bedrijven die ons vragen of we kandidaten hebben om bij hen in dienst te komen als BBL-leerling of BOL-stageplaats. Wij kunnen op onze beurt voordrachten doen, begeleid door een persoonlijke en warme overdracht. Kortom, een mooie doorlopende leerlijn van VMBO naar MBO.”