Tim Klaver: nieuwe projectleider STO Twente regio Enschede

Tim Klaver: nieuwe projectleider STO Twente regio Enschede:

“Ik ben een echte verbinder”

Sterk Techniek Onderwijs Twente telt 5 samenwerkende subregio’s. Eén daarvan is de subregio Enschede. Voor deze regio is Tim Klaver benoemd tot projectleider. In zijn werkbagage zit een ruime ervaring op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven: “De verbinding zoeken is mijn tweede natuur, dit is in wezen ook de essentie van Sterk Techniek Onderwijs.”

Tim is vanaf 2008 werkzaam op het Saxion in verschillende functies: “Voor deze nieuwe functie bij de subregio Enschede word ik vanuit het Saxion gedetacheerd.” Bij Saxion werkte Tim 11 jaar onder andere als projectleider/adviseur bij hét traineeship van Saxion. Het hogere doel hiervan was om de braindrain uit Twente tegen te gaan door ze kennis te laten maken de bedrijven: “Pas afgestudeerde HBO- en WO’ers maakten na hun studie kennis met bedrijven in Oost-Nederland door meerdere perioden bij verschillende organisaties te werken, in wisselende sectoren. Dit verruimde hun blik en na twee jaar wist het gros van deze young professionals heel goed wat zij wilden, juist door deze praktijkervaring en begeleiding vanuit het traineeship. Hun studiekeuze werd hierdoor bevestigd of juist niet.” Uiteindelijke plaatste Tim 500 trainees bij 300 bedrijven.

Bruikbare ervaring voor STO Twente

Deze eerdere ervaring van Tim op dit snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt komt uitermate goed van pas in zijn nieuwe functie: “Want binnen STO Twente draait ook heel veel om de samenwerking tussen deze verschillende werelden. Ik help graag de verbinding maken, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Het gaat er uiteindelijk om dat we in de techniek in Twente alle kansen benutten met bestaande arbeids- én nieuwe arbeidsplaatsen door hiervoor goed opgeleide jonge mensen af te leveren. Die match is waar het om draait en die bereik je alleen door alle betrokken partijen te verbinden. We doen het uiteindelijk voor de regio Twente.” De subregio Enschede gaat binnen STO Twente aan de slag met twaalf helder omschreven activiteiten.

Tim: “Die activiteiten gaan we nu concreet uitrollen.”

Kameleon met een helicopterview

Wat heeft Tim eigenlijk met techniek? “Ik ben iemand die zich materie snel eigen maakt en zich goed kan verplaatsen in branches, sectoren en de mensen die daarin werken. Tegelijkertijd hoef ik er niet voor de volle 100% inhoudelijk in te duiken. Ik ben een soort kameleon die de kleur van zijn omgeving aanneemt, zich goed kan verplaatsen in mensen, maar ook objectief iets afstand kan houden. Deze eigenschap kan van pas komen in mijn werk als projectleider STO regio Enschede vooral omdat je te maken krijgt met heel veel verschillende deelnemers, van het onderwijs en het bedrijfsleven tot en met overheid en partners. Dan is het juist prettig als je inhoudelijk als een helikopter boven de materie kan blijven zweven en al deze partijen binnen STO Twente, en specifiek de subregio Enschede, kunt helpen verbinden.” Als hobby heeft Tim overigens heel veel ervaring opgedaan met de techniek die komt kijken bij campers: “Daar weet ik erg veel van, dus ja: ik héb wel wat met pure techniek!”

Passend bij Twentse cultuur

Tim is een echte Twent: “Dat helpt in mijn werk. Binnen deze regio geldt een bepaalde cultuur van hard werken en zaken nuchter proberen waar te maken. Ik mag aan de slag voor de subregio Enschede en daar sluit ik, denk ik, goed aan bij de cultuur van slagen maken en het samen doen.”

Wilt u Tim bereiken?

Dat kan op het Stedelijk Vakcollege, Wethouder Beversstraat 195, 7543 BK Enschede via tim.klaver@stotwente.nl en via 06 – 10472930.