Techniekregio Twente ontvangt meerjarige subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo

Techniekregio Twente ontvangt meerjarige subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo

De Techniekregio Twente ontvangt op basis van een inhoudelijk uitgebreid en veelzijdig activiteitenplan subsidie onder de noemer ‘Sterk Techniekonderwijs vmbo’, begeleid vanuit OCW. Voor de regio Twente is deze subsidie ongekend goed nieuws. Vanuit het landelijke programma Sterk Techniekonderwijs vmbo ontvangen de 19 samenwerkende vmbo-scholen voor de periode 2020 – 2023 in totaal 19 miljoen euro, jaarlijks in delen uit te keren en aan te wenden voor een groot aantal concrete activiteiten binnen het techniekonderwijs in de regio Twente.

Een goed werkende technieksector is cruciaal voor de Nederlandse economie en ook voor de regio Twente. Echter, door vergrijzing en te weinig instroom van techniekstudenten zijn de uitdagingen groter dan ooit. Vooral het vmbo-onderwijs, ook in de regio Twente, kan een sterke schakel zijn in de verbetering van een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod. De Nederlandse overheid gaat deze uitdaging aan met een landelijke subsidieverstrekking onder de noemer ‘Sterk Techniekonderwijs vmbo’, begeleid vanuit OCW. Bijzonder nieuws voor Twente is dat de Techniekregio Twente deze subsidie heeft toegekend gekregen.

19 samenwerkende Twentse vmbo-scholen

Geïnspireerd door de kans op een substantiële subsidie vanuit Sterk Techniekonderwijs vmbo sloegen maar liefst 19 Twentse vmbo-scholen, samenwerkend vanuit vijf subregio’s, de handen actief ineen als Techniekregio Twente. Deze subregio’s zijn Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Holten/Rijssen en Almelo. Samen maakten zij eerder dit jaar resultaatgerichte plannen gebaseerd op de vier programmalijnen uit de subsidieaanvraag. Voorzien van een praktische uitvoering, en gesteund door ROC van Twente. Extra bijzonder is dat Sterk Techniekonderwijs vmbo zowel focust op techniek als technologie, twee speerpunten voor de toekomst. Inmiddels zijn ook scholen voor het basisonderwijs en het speciaal vmbo-onderwijs in Twente toegevoegd aan de samenwerking.