Subregio Almelo e.o. 100% voorbereid aan de slag!

Subregio Almelo e.o. 100% voorbereid aan de slag!

Eén van de subregio’s van Sterk Techniek Onderwijs Twente is Almelo e.o. Op donderdag 8 oktober organiseerden zij hun digitale kick off. Rik Pape is vanuit Ondernemershuis Twenterand één van de leden van de projectleiding: “We hebben eerst de stevige organisatorische basis gelegd voor STO in Almelo e.o. en daarna pas de kick-off gehouden, daarmee heeft het veel meer impact.”

De subregio Almelo vormt binnen STO Twente een grote regio: “Er doen maar liefst 8 scholen mee, met bij elkaar bijna 80 betrokken medewerkers, substantieel dus. We hebben vanaf januari van dit jaar, ondanks corona, hard gewerkt aan een goede interne organisatie en die staat als een huis.” Aan de digitale kick-off kon iedereen meedoen die binnen Almelo e.o. specifiek vanuit de 8 deelnemende scholen betrokken is bij STO Twente: “We hadden maar liefst 75 deelnemers, een hoge, positieve en uiterste bemoedigende deelname.”

Stevig gezamenlijk merkkompas

In 1,5 uur tijd ontrolde zich een speciaal programma. Rik: “We hebben de afgelopen periode intensief met elkaar nagedacht over waar we nou precies voor staan in de subregio Almelo e.o. als het aankomt op STO. Juist door het hoge aantal deelnemende scholen heb je een grote en ook diverse organisatie. Dus heb je een rode draad nodig om de komende vier jaar eenduidig aan de slag te gaan met elkaar. STO heeft landelijk prima hulpmiddelen ter beschikking gesteld en de vraag is hoe je dat maximaal laat landen in de regio Almelo, Twenterand en Tubbergen. Om die vraag inhoudelijk sterk te beantwoorden hebben we de laatste tijd interviews gehouden met allerlei stakeholders, maar liefst 60 in totaal. Variërend van bedrijven en onderwijs tot en met oud-leerlingen en meer. Al die input heeft geleid tot een eenduidige en herkenbare STO-visie voor specifiek onze regio. Dit merkkompas is tijdens de digitale kick-off gepresenteerd.”

Samenwerken zonder grenzen

Alle directeuren van de 8 deelnemende scholen hebben een bijdrage aan het merkkompas geleverd zoals hun visie en missie en vooral ook hun passie en drijfveer om aan dit grote project deel te nemen. Rik: “Ook vroegen we de activiteitenteams hun specifieke aanpak in een filmpje te gieten, plus een filmpje dat de 8 scholen samen maakten. Het was heel bijzonder om te zien hoe enthousiast de teams hierin staan en vooral ook hoe zij over grenzen van hun eigen school kunnen kijken.”

Gedeelde urgentie

De gedeelde urgentie onder de deelnemende scholen is helder, omschrijft Rik: “We voelen allemaal dat we nú iets moeten doen, anders raken we de grip op de samenwerking met het bedrijfsleven kwijt. Het is de hoogste tijd om daar met elkaar in te investeren en STO biedt daar de middelen voor.” Dit blijft niet bij een voornemen, benadrukt Rik: “We gaan fors investeren in de 8 deelnemende VMBO’s, in een stevige samenwerking tussen onderwijs en het technische bedrijfsleven. Ter illustratie: we hebben uit de drie deelnemende gemeenten met de drie wethouders Economie gesproken, want de bottom line van STO is uiteindelijk dat we al dit werk doen om een goede economie neer te zetten. Dit toont aan dat we in dit project heel erg over muren kijken, dus ook buiten onze eigen kring.”

Aan de slag!

De activiteitenteams staan als een huis en werken er nu aan om de geplande activiteiten concreet uit te voeren. Rik: “De plannen worden nu gesmeed en de technische bedrijven daarbij betrokken. We gaan fors aan de slag!