STO Drones ‘landen’ opvallend goed in speciaal onderwijs

STO Drones ‘landen’ opvallend goed in speciaal onderwijs

Ook het speciaal onderwijs is partner binnen STO Twente. VSO Het Mozaïek in Almelo is actief met de doelen van Sterk Techniekonderwijs. Hoog tijd dus om het speciaal onderwijs ruim aandacht te geven. Peter Weideman: “Ik ben docent op VSO Het Mozaïek in Almelo en ook decaan. Eveneens ben ik stevig betrokken bij Sterk Techniekonderwijs Twente. Zoals voor drones, de doorlopende leerlijn hierin en het waarborgen van de activiteiten rondom LOB. Een heel interessante combibaan met verschillende functies.”

Waarom is het speciaal onderwijs een prima bron voor techniektalent?

Peter: “Raakt ons type leerling ergens in geïnteresseerd? Dan gaan zij er helemaal in op. Raak je hun interesse voor techniek? Dan heb je te maken met volledig toegewijde leerlingen die alles van een specifiek onderwerp willen weten. Geef ze een drone in handen en ze gaan er vervolgens urenlang volledig in op.”

Wat zijn de perspectieven van jouw leerlingen in het technisch werkveld?

“Mensen denken vaak onterecht dat onze leerlingen het uitstroomperspectief arbeid hebben. Al onze leerlingen halen een diploma en dit geeft hen toegang tot een reguliere mbo setting. Onze leerlingen gaan vervolgens met een warme overdracht naar een mbo-setting. Die overgang stemmen we goed af. Is hun technische interesse dus gewekt bij ons op school? Dan ligt hen niets in de weg om uiteindelijk volledig gediplomeerd in het Twentse technische bedrijfsleven aan de slag te gaan. Nagenoeg al onze leerlingen komen goed terecht, ook in het technisch bedrijfsleven. We zien dat onze leerlingen opvallend goed bestendigen op het mbo.”

Drones zijn een opvallende STO-activiteit. Wat doet jullie daarmee?

“Met twee collega’s binnen de STO subregio Almelo e.o. pakken we drones samen op. Dit zijn Simon Uiterwijk Winkel van het Zone.college en Maik van der Vegt namens het Canisius en ik vanuit het Mozaïek. We hebben eerst zelf ons vliegbrevet gehaald en scholing gevolgd. Recent hebben we alle drie, met een aantal bovenbouwleerlingen uit ieder onze eigen scholen, de drones helemaal uitgeplozen: hoe werken ze? Hoe programmeer je ze? Loop je tegen bugs aan? Waarmee moet je rekening houden als je drones educatief inzet? Momenteel ontwikkel ik zelf een lessenserie voor zowel het basisonderwijs als klas 1 en 2. Met lesstof over wanneer je drones inzet en de veiligheid erachter. Uiteraard met ook volop ruimte voor de leerlingen om zelf te experimenteren met vliegen en programmeren. Ons doel daarbij is drones zoveel mogelijk te koppelen aan beroepsbeelden zoals een dakdekker die drones inzet voor de inspectie van daken. We ontwikkelen nu ook een cursus drones voor onze collega-docenten binnen STO Almelo e.o.”

Wat maken drones eigenlijk los bij leerlingen?

“Heel veel, dat zien we nu al. Ik werk al met drones en de leerlingen bij mij op school weten dat en zijn razend enthousiast. Als ze op donderdag bij mij zijn, staan ze te popelen om met drones aan de slag te gaan. In het begin moeten ze nog hun weg vinden in de toepassingstechnieken. Want je moet ervoor waken dat drones een gadget worden. Veel beter is het om de leerlingen te laten zien wat je er allemaal mee kunt in relatie tot je vervolgstudie en beroepsbeeld.”

Wat staat er nog meer op het programma?

“Binnenkort ga ik voor STO Almelo e.o. uitzoeken of we dronetechniek 1 en 2 als specifieke keuzevakken kunnen bieden op de woensdagmiddag waarop álle vmbo-leerlingen binnen de subregio Almelo e.o. het keuzevak van hun interesse kunnen volgen. Allemaal pionierwerk om uiteindelijk een vorm van een curriculum te schrijven waarbinnen dronetechniek als keuzevak centraal staat.”