Sterke samenwerking drie O’s binnen BV Twenterand

Sterke samenwerking drie O’s binnen BV Twenterand

Houtbouwbedrijf De Groot Vroomshoop, en veel andere bedrijven uit de gemeente Twenterand, werken binnen de BV Twenterand succesvol samen vanuit de drie O’s. Een bruisend en dynamisch Twents initiatief dat alle technologische (onderwijs)ontwikkelingen vanuit het concept Onderwijs, Ondernemers en Overheid slim aan elkaar knoopt. Een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s.

Hout heeft een duurzame toekomst

De Groot Vroomshoop, een onderneming van VolkerWessels, is veelzijdig actief als industrieel prefab houtbouwer, vooral houtskeletbouw zoals dak- en gevelelementen en bergingen. Ook maakt men architectonisch fraaie gelijmde houtconstructies. Evenals prefab en modulaire bouwsystemen voor snel realiseerbare, verplaatsbare circulaire huisvestingsoplossingen met een permanente kwaliteit. Gerard Beltman, directeur-bestuurder De Groot Vroomshoop: “Door de groeiende aandacht voor circulariteit is hout steeds meer het bouwmateriaal van de toekomst. Het gaat bij ons grotendeels om geïndustrialiseerde processen, maar bijvoorbeeld bij onze gelijmde houtconstructies speelt ambachtelijk handwerk nog steeds een grote rol. Wij bouwen in opdracht, maar ontwikkelen ook zelf innovatieve concepten.”

Veelzijdig technisch werk

De Groot Vroomshoop biedt werk aan de meest uiteenlopende technici. Wim Sturris, directeur-bestuurder De Groot Vroomshoop: “Van constructeur, 3D engineer en operator tot timmerman. Ook omarmen we technologie, we werken bijvoorbeeld met een Virtual Reality bril in onze ontwerpprocessen. We hebben dus continu technici nodig op álle kwalificatieniveaus.”

Technisch talent binnenboord houden

Wim: “In de permanente zoektocht naar jong technisch talent merkten onze bedrijvenkringen en de gemeente Twenterand dat studenten van de UT, Saxion, Windesheim en Noorderpoort de technische bedrijven in onze regio doorgaans weten te vinden. Terwijl we helaas veel minder binding bleken te hebben met de vmbo-scholen vlak om ons heen zoals CSG Het Noordik. Dat de contacten vanuit ondernemers met het primaire en voortgezet onderwijs gering zijn heeft mede te maken dat de bedrijven zich concentreren op input. Dus leerlingen die van het VMBO, Hogescholen of UT komen. Daarbij is het vreemd dat leerlingen van de UT pas in die fase de bedrijven in hun omgeving leren kennen en wat die hebben te bieden, terwijl ze bijvoorbeeld voortgezet onderwijs in Twenterand hebben gevolgd. Jammer, want daar zit veel technisch talent, zonder dat die leerlingen zich vaak bewust zijn van de werkkansen op technisch gebied in hun eigen geboorteregio. Die raak je daardoor uiteindelijk kwijt aan andere arbeidsregio’s.”

Samen actief binnen de BV Twenterand

Wethouder Martha van Abbema heeft vervolgens het initiatief genomen om de 3 O’s bij elkaar te brengen in de BV Twenterand, samen met Marijke Schipper als Beleidsmedewerker EZ en bedrijven contactfunctionaris. Wim: “Onder hun hoede is besloten het technisch onderwijs in onze eigen regio en de industriekringen bij elkaar te brengen voor een samenwerking binnen deze BV Twenterand.” BV Twenterand is de werktitel voor het beleid op vier thema’s dat is samengesteld door de gemeente Twenterand, ondernemers en ondernemersvereniging. Die thema’s zijn Arbeidsmarkt & Talent, Circulaire economie & Duurzaamheid, Vestigingsklimaat & Bereikbaarheid en Netwerkend samenwerken. Hier wordt vanaf einde 2019 uitvoering aan gegeven.

Patric Wigman: enthousiaste kartrekker

Wim: “We proefden in het vmbo-onderwijs, met name bij Patric Wigman, vestigingsdirecteur van CSG Het Noordik, enorm veel enthousiasme om die samenwerking tussen de drie O’s te realiseren. In alle geledingen binnen de gemeente Twenterand heeft hij mensen hiervoor meegekregen. Hij zag kansen in de samenwerking tussen de drie deelnemende O’s, onder andere met de bedrijvenverenigingen. Ook werd de netwerkorganisatie het Ondernemershuis Twenterand erbij betrokken en eveneens de gemeente speelde hierin een bindende rol. Zij hebben de goede partijen bij elkaar gezet en met elkaar verbonden. Alle partijen zagen de kansen en vooral Patric Wigman heeft dit als motivator een goede push gegeven. Hij heeft ons inzicht gegeven in het technisch vmbo-onderwijs en wij konden vanuit de bedrijven vervolgens aangeven hoe wij dit beter op de wensen van het technisch onderwijs kunnen laten aansluiten.” Gerard: “Met al deze inzet bereiken we veel beter dat de leerlingen van de vmbo-scholen in de regio de mooie technische bedrijven in hun eigen woongebied leren kennen én wij alvast de leerlingen! Daar zitten allerlei kansen in. Je investeert op die manier in je toekomstige lokale medewerkers.”

Een mooi praktijkvoorbeeld

Wim en Gerard geven een mooi praktijkvoorbeeld van de samenwerking binnen de drie O’s. Wim is voorzitter van Industrie Kring Vroomshoop en Omstreken (IKVO), met 70 ondernemers. Gerard is voorzitter van de BOVO: “Dit staat voor Beroeps Opleidingen Vroomshoop en Omstreken. Leerlingen die vanaf het niveau Kader komen kunnen hier hun niveau 2, 3 en 4 halen. Dit doen zij op basis van BBL, dus de combinatie van werken en leren. Zij werken vier dagen op één van de vele bij BOVO aangesloten bedrijven en hebben één schooldag voor theorie- en aanvullende praktijkvakken. Voor dit laatste aspect hebben wij in Vroomshoop een eigen opleidingsgebouw . Opnieuw een constructie die de regionale binding vergroot.”

Stevige samenwerking met onderwijs en onderzoek

Een ander voordeel van de samenwerking, is dat de deelnemende partijen een goed inzicht hebben gekregen in welke technologische ontwikkelingen er in Twenterand plaatsvinden in allerlei processen, bij veel bedrijven: “Daardoor kan het vmbo-onderwijs veel beter haar onderwijs hierop enten.” Ook de samenwerking binnen de BV Twenterand met de O van Onderzoek is inmiddels stevig verankerd. Wim: “TechYourFuture focust op het realiseren van de doorgaande leerlijn vanuit het primair onderwijs naar het VO en middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Zij kennen het onderwijs als geen ander en zijn binnen onze samenwerking een welkome onderzoekspartner. Verder zijn we ook in overleg met de UT en Saxion. Een belangrijke doelstelling van de samenwerking tussen de drie O’s binnen de BV Twenterand is dat zij hun onderwijs maximaal proberen af te stemmen op onze werkpraktijk.”

Ook interessant voor andere sectoren

Tot slot maken Wim en Gerard een belangrijk punt: “Deze samenwerking tussen de drie O’s binnen de BV Twenterand is niet alleen positief voor (bouw)techniek. Ook andere sectoren kunnen aanhaken, van metaal tot logistiek. Daar liggen in Twente allerlei dwarsverbanden die we ook kunnen benutten om uiteindelijk meer jeugd de techniek in te krijgen.” Gerard: “Eveneens ben ik al jaren actief met het promoten van techniekonderwijs op basisscholen vanuit de stichting Zwaluwstaarten. Het gaat erom dat kinderen op tijd ontdekken wat ze leuk vinden. Wij proberen jonge mensen te enthousiasmeren voor techniek en wel zo breed mogelijk: van bouw en elektrotechniek tot en met logistiek en ICT. Dit doen we vanuit het mooie programma van de Zeven Werelden van Techniek. Dit benadert techniek vanuit een integrale visie, namelijk dat iedereen en elk bedrijf in onze huidige maatschappij te maken heeft met techniek.”

Pleidooi voor écht ander onderwijs

Wat als andere regio’s geïnteresseerd raken in dit mooie initiatief van de 3 O’s en dit voor hun eigen regio ook willen realiseren? Gerard: “Het onderwijs moet zich eerst beraden op het onderwijs dat zij geeft. Het gaat niet langer om het afvinken van lijstjes waar de onderwijsinspectie om vraagt. Onderwijs moet het onderwijs gaan geven waar het bedrijfsleven om vraagt. Ook scholen, leerkrachten en onderwijsmethoden moeten dus veranderen om de aansluiting tussen de doorlopende leerlijnen en het (technisch) bedrijfsleven op de kaart te krijgen. Patric Wigman ziet dat als geen ander. De kernvraag is: hoe krijg ik mijn leerlingen, maar ook mijn docenten, op het niveau waar het bedrijfsleven om vraagt? Onze overheid moet dan ook, samen met de onderwijsinspectie,  het toezicht anders organiseren om dit écht van de grond te krijgen, dit is cruciaal.”