Rijssen – Holten realiseert doorlopende leerlijn PO en VO

Rijssen – Holten realiseert doorlopende leerlijn PO en VO

In de subregio Rijssen – Holten van Sterk Techniek Onderwijs Twente vindt een mooi initiatief plaats: de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor Wetenschap en Technologie tussen PO en VO én uiteindelijk zelfs naar de BBL-opleiding. Een stevige samenwerking tussen STO Twente, TechYourFuture, St. Zwaluwstaarten en drie regionale VMBO’s.

Aansluiten bij Wetenschap & Technologie

Mark Voortman is CEO van de Rijssense Voortman Steel Group én bevlogen bestuurslid van St. Zwaluwstaarten: “Het primaire doel van Stichting Zwaluwstaarten is het promoten van techniek op basisscholen om zo de instroom en doorstroom in techniekonderwijs te verbeteren. Als de jeugd op de basisscholen in aanraking komt met techniek, zien waar techniek in het dagelijks leven een plek heeft, dan kunnen we hun interesse aanwakkeren.” Een lange tijd succesvolle methode was het aan basisscholen uitreiken van uiteenlopende techniekgerichte leskisten. Die zogeheten Zwaluwstaartkisten worden nog steeds goed gebruikt en regelmatig geactualiseerd. Mark: “Echter, inmiddels is het concept Wetenschap & Technologie in het PO volop ingevoerd. Hier wilden wij actueel en vernieuwend op aanhaken met een nieuwe, doorlopende leerlijn tussen PO en VO.”

Stevige achterban in bedrijfsleven

Drie bedrijfsverenigingen (Bouwmensen, REMO en OT&L) zijn verenigd op BBL-niveau in de bedrijfstakscholen in Rijssen – Holten. Mark: “Die bestaande infrastructuur heeft plaatsgenomen in het bestuur van St. Zwaluwstaarten, ik vanuit mijn bestuursfunctie in REMO. Het voordeel van die stap? Alle techniekbedrijven vormen zo de stevige achterban van St. Zwaluwstaarten. Die bedrijven en bedrijfstakscholen vinden de doorgaande leerlijn heel belangrijk.”

Aan de slag!

De nieuwe leerlijn krijgt inmiddels concreet gestalte. Mark: “Met 20 basisscholen in de regio Rijssen-Holten zijn constructieve gesprekken gevoerd. Ook is specialist TechYourFuture ingeschakeld om de doorlopende leerlijn concreet op te zetten. Anika Embrechts helpt ons hier vakkundig mee. Anika: “Onze inbreng vanuit TechYourFuture is om techniek en het onderwijs met elkaar te verbinden zowel op didactisch alsook vakinhoudelijk vlak. Veel leerkrachten van basisscholen hebben W&T niet op de pabo gehad. Wij leren hen hoe zij hun leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren eigen kunnen maken. Ook geven wij inzicht in gebruikte technieken, zoals bij Voortman Steel Group en hoe zij dit met hun eigen onderwijs kunnen verbinden. Wat we doen met de scholen is met het héle team aan de slag gaan met het materiaal. Dan merk je dat zij zich realiseren: als ik het zelf kan met deze materialen en technieken, dan kan ik het ook mijn leerlingen uitleggen. Dus hebben wij een heel traject opgezet om scholen hierin mee te nemen en te ondersteunen. Kortom, we ontwikkelen materiaal en begeleiden de leerkrachten. Het is heel mooi om te zien hoe onderwijs en bedrijfsleven hierin samenwerken en bereid zijn wederzijds hun kennis te delen, maar bijvoorbeeld ook verbindingen met het PO, VO en ROC van Twente leggen. En wat ik ook mooi vind: het bedrijfsleven heeft dit heel erg via St. Zwaluwstaarten aangejaagd en eigenlijk investeren zij nu in het PO en VO, heel bijzonder!”

Praktische hulp vanuit CSG Reggesteyn

Maarten Scholten, projectcoördinator STO CSG Reggesteyn: “Reggesteyn heeft twee instructeurs aangenomen voor het Technolab. Dit is nog in ontwikkeling en start concreet in 2021. In de tussenliggende tijd stellen we met plezier deze instructeurs beschikbaar voor het meehelpen bij het ontwikkelen van deze doorlopende leerlijn. Als straks ons Technolab open is stellen we dat vervolgens ook enkele dagen per week open voor leerlingen van de deelnemende basisscholen. Dat past helemaal in het concept van de doorlopende leerlijn.” Mark: “Het is inderdaad een goed idee om het Technolab in het VO te plaatsen, zoals bij CSG Reggesteyn (Rijssen) en de Waerdenborch (Goor). Ook de Jacobus Fruytier scholengemeenschap doet volop in dit initiatief mee.”

Ook bedrijfstakscholen sluiten aan

Inmiddels gaat er in Rijssen gebouwd worden aan een gloednieuw ‘Vakopleidingscentrum West-Twente’ waarin alle eerdergenoemde regionale bedrijfstakscholen worden samengebracht. Mark: “VMBO-leerlingen in leerjaar 3 en 4 kunnen hier op hun beurt weer profiteren van de werkplaatsinrichting en techniekmogelijkheden die de BBL in dit nieuwe centrum biedt. Gaan die leerlingen na het PO en VO een BBL- of BOL-opleiding doen? Dan vervullen de bedrijfstakscholen hierin weer een mooie rol. Hiermee creëren we dus één doorgaande leerlijn vanaf de basisschool en VO naar de BBL-opleiding. Hoe soepel kan de overgang van PO naar VO en dan naar de BBL-opleiding wel niet verlopen?”

Link met Sterk Techniek Onderwijs Twente

Mark juicht de paraplufunctie van Sterk Techniek Onderwijs Twente van harte toe: “Een mooi concept dat de VMBO-scholen Twentebreed verenigt. De subregio Rijssen-Holten financiert een deel van de methodeontwikkeling voor de nieuwe doorlopende leerlijn. Het sterke van dit concept vind ik dat subregio’s op deze manier hun eigen doelstellingen kunnen realiseren.”

Straks breder beschikbaar

De doorlopende leerlijn wordt eerst toegepast op regionale PO-scholen in de subregio Rijssen – Holten. Anika: “De verwachting is het materiaal voor de doorlopende leerlijn in december voor de eerste scholen ontwikkeld te hebben. We gaan in totaal acht leerlijnen uitwerken, twee daarvan testen we momenteel in de scholen uit, de rest ontwikkelen we nu. De scholen testen mee en hun aanscherpingen en aanvullingen nemen we graag mee. Vervolgens kunnen stapsgewijs andere scholen aanhaken. Alles wat we ontwikkelen voor deze doorlopende leerlijn is op basis van open source, dus ook voor andere scholen toegankelijk. Zo kunnen ook andere regio’s profiteren van het unieke concept dat door de samenwerking met St. Zwaluwstaarten in de subregio Rijssen-Holten is ontstaan.”