Projectonderwijs Tiny House #2 Samen aan de slag!

Projectonderwijs Tiny House #2 Samen aan de slag!

STO Twente doet er alles aan om het Twentse technisch vmbo te verbinden met bedrijven en mbo techniekopleidingen. Juist door die verbindingen leer je in elkaars keuken kijken. Door het project Tiny House krijgen de vmbo-leerlingen van Het Erasmus die voordelen concreet mee.

Brigitte Tel, projectbegeleider Sterk Techniek Onderwijs Almelo: “Als je al vanaf het technisch vmbo een bredere blik op je latere mogelijkheden krijgt aangereikt, wakkert dit je liefde voor techniek aan. In dit STO techniekproject werken leerlingen en docenten BWI en PIE van Het Erasmus uit Almelo, het Technasium én bedrijven samen. Doel? Samen niet alleen een prachtig Tiny House ontwerpen, maar ook concreet bóuwen! Doel is om ons naast het bouwen ook te richten op nieuwe technieken: circulair bouwen, hergebruik materiaal. We zijn nu met de kartrekker die gaat over de keuzevakken aan het kijken of er mogelijkheden zijn om net als bij STO Hardenberg met een keuzevak Circulair bouwen te gaan beginnen.

Eerst het ontwerp

De afgelopen maanden is druk gewerkt aan het ontwerp van het Tiny House. Jesse Santing is stagiair vanuit Hogeschool Windesheim: “Ik loop stage bij Bouwbedrijf Dijkhuis, een op duurzaamheid gerichte partner in dit project. Mijn opdracht is om alle ontwerpen van de leerlingen van Het Erasmus samen te voegen tot één mooi en praktisch ontwerp. Dit gaan we uitbouwen tot het niveau waarop de vmbo-leerlingen van Het Erasmus straks het Tiny House daadwerkelijk bouwen onder leiding van hun nauw betrokken docenten.” Brigitte: “Bij de ontwerpen zaten ook leuke ideeën voor meubels gemaakt van her te gebruiken materialen. Het idee is om dit in te zetten bij de onderbouw om ook die leerlingen al te betrekken bij circulair en duurzaam bouwen. Het mooie is dat dit dan ingezet wordt bij handvaardigheid zodat we ook de creatieve kant erbij betrekken. Dit maakt het een project voor de hele school.”

Pluspunten van projectmatig werken

Eén van die docenten is Patrick de Kleijn, docent PIE op Het Erasmus: “Mijn rol en die van mijn collega-docenten is een brug slaan tussen mijn vmbo-leerlingen en het project Tiny House. Op termijn zet je dan een structuur neer op basis van de pluspunten van projectmatig werken. Dat biedt een insteek om onze vmbo-leerlingen nieuwe dingen te leren. Uiteraard op het vlak van techniek, maar vooral projectmatig leren samenwerken in teams. Eigenlijk zoals we dat nu met het Tiny House ook doen; hierin werken het vmbo en het Technasium samen met een stagiair van Hogeschool Windesheim en bouwbedrijf Dijkhuis.”

Alle afdelingen vmbo doen mee

Patrick: “We bekijken nu hoe we in dit project voor het Tiny House onze 3e en 4e jaar techniekleerlingen kunnen meenemen en integreren. Dit vanuit álle afdelingen van ons vmbo, dus niet alleen PIE, maar onder andere ook BWI. Zo doet er ook een docente handvaardigheid vanuit BWI mee voor de decoratie van het Tiny house. Hier zie je een mooie verbinding tussen techniek en kunst. De I van BWI staat ook voor Interieur. Die ambitie lukt alleen als je daadwérkelijk zo’n Tiny House neerzet. Nu maken we keuzes in het ontwerp, de vorm, de indeling en ook de toepassing van de materialen. Gestaag werken we zo naar het concreet bouwen van dit Tiny House toe zodat alle betrokkenen, dus ook onze techniek-leerlingen, in de praktijk leren hoe je een dergelijk project aanvliegt.”

Blij met bijdrage bedrijf

Patrick is blij met de medewerking van bouwbedrijf Dijkhuis in dit project: “Ik heb als docent een mooi bedrijfsbezoek bij hen afgelegd. Met een fantastische uitleg van Eberhard Dijkhuis over duurzaam en circulair bouwen. We kunnen door dit soort verbindingen veel van elkaar leren, uiteraard ook van het technische bedrijfsleven. Hoe mooi is het dat ook onze vmbo-leerlingen bij bouwbedrijf Dijkhuis kunnen kijken hoe het er daaraan toe gaat?” Eveneens is Patrick blij met het duurzame element in dit project: “Op basis van duurzaamheid is techniek ook voor onze vmbo-leerlingen een zich voortdurend ontwikkelend kennisveld.”