Programmateams werken aan vliegende start

Programmateams werken aan vliegende start

Vanzelfsprekend hadden we een andere 1e fase van STO Twente bedacht dan de huidige situatie van online werken en leren. Wat gelijk is gebleven, is onze intentie om het samen met onze externe partners te doen. Graag geven wij u een update.

Twentebreed organiseren, subregionaal presteren

Gezien de onzekere situatie start een aantal van onze activiteiten waarschijnlijk pas volgend schooljaar. De komende weken/maanden benutten we intensief om de voorbereidingen te treffen, met als doel een vliegende start. Dat doen we onder andere door het werken in ‘programmateams’. Deze programmateams zijn regionale teams waarbinnen de scholen vanuit de vijf subregio’s vertegenwoordigd zijn. Veel van deze activiteiten vinden straks concreet plaats in de verschillende subregio’s die samen STO Twente vormen. Maar de voorbereiding en onderlinge afstemming organiseren we Twentebreed. Het voordeel? We voorkomen dubbel werk én maken gebruik van de kracht van de regio.

Acht programmateams

In totaal zijn er acht programmateams:

  • Oriëntatie Technologie Basisonderwijs
  • Beeldvorming & Beroepsoriëntatie
  • Technolab
  • Ontwikkelen curriculum
  • Toptraject
  • Pool Hybride Instructeurs
  • Professionalisering
  • Versterken regionale netwerken

Extra aandacht voor programmateam Pool Hybride Instructeurs

Het programmateam Pool Hybride Instructeurs heeft, gezien de huidige crisis, onze extra aandacht. De gedachte hierachter is om het groeiend tekort aan docenten techniek in de subregio’s op een constructieve manier te helpen opvangen. Hybride instructeurs & docenten zijn mensen die de huidige docenten techniek ondersteunen of vervangen. Bijvoorbeeld onderwijsassistenten en praktijkinstructeurs die zij-aan-zij met de techniek docenten samenwerken. Maar ook mensen met een onderwijsbevoegdheid die daar op dit moment niets mee doen omdat zij bijvoorbeeld in het bedrijfsleven werken. Zij kunnen de lessen van docenten techniek vervangen of aanvullen. Of een rol spelen in de ontwikkeling van de techniekactiviteiten die STO Twente heeft gepland. Eveneens zijn zij-instromers zonder onderwijservaring, maar met interesse en motivatie, van harte welkom. We scholen hen bij zodat zij inhoudelijk en pedagogisch-didactisch verantwoord voor de klas staan.

Gedeelde baan in bedrijf en in onderwijs

De essentie van hybride docenten/instructeurs is dat deze mensen uit het bedrijfsleven komen en daar ook nog voor een gedeelte blijven werken. Het bestand van docenten en instructeurs dat we op deze manier opbouwen wordt beschikbaar gesteld aan de scholen. Dit kan betekenen dat een werknemer structureel een deel van de week aan een school verbonden wordt, maar dit kan ook korter zijn en in afwisseling aan meerdere scholen. Vooral bij specifieke expertise kan dit interessant zijn.

Meerdere voordelen

Een groot voordeel voor bedrijven is dat hun medewerkers die de stap naar hybride instructeur of docent maken, eigenlijk de toekomstige medewerkers van hun bedrijf gaan opleiden! Ook raken bedrijven hun medewerkers die hybride instructeur of docent worden doorgaans niet kwijt, want vaak zien we dat dit werk prima in deeltijd is te combineren, zoals bovenstaand gemeld. Tot slot smeedt deze manier van samenwerken een hechte band tussen onderwijs en het bedrijf, en daar profiteert iedereen van.

Het werkt al!

Het Twents Carmel College wacht niet af en werkt al sinds de start van dit schooljaar met vier collega’s die de overstap vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs hebben gemaakt.