Praktische leersamenwerking keuzevak koudetechniek

Praktische leersamenwerking keuzevak koudetechniek

Een cruciaal doel binnen Sterk Techniek Onderwijs Twente is het verbinden van techniekbedrijven met het technisch onderwijs. Het Stedelijk Vakcollege in Enschede presenteert hiervan een klinkend voorbeeld. Zij realiseren momenteel een onderwijssamenwerking met twee gerenommeerde bedrijven in de koudetechniek. Leerlingen doorlopen straks hun keuzevak Koudetechniek volledig binnen deze bedrijven. Het grote voordeel? Wat zij leren, is direct de allerlaatste stand van zaken op het gebied van koudetechniek. En dat is nou precies wat Sterk Techniek Onderwijs wil.

Warmlopen voor koudetechniek

Koudetechniek speelt in onze maatschappij een steeds grotere rol en is een specifiek onderdeel binnen de installatietechniek. Koudetechniek vind je terug in aircosystemen, koelsystemen voor winkels, gekoelde opslag en gekoeld transport. Koudetechniek is ook essentieel in warmtepompsystemen. De toepassing daarvan in het kader van duurzaamheid neemt een grote vlucht. Robert Otten, teamleider bij het Stedelijk Lyceum: “Opgeteld maakt dit de behoefte aan jong en goed opgeleid technisch talent voor koudetechniek steeds groter, ook in Twente. Het Stedelijk Vakcollege, onderdeel van het Stedelijk Lyceum in Enschede, maakt hier inmiddels werk van.” Ook in andere subregio’s en bij het ROC van Twente is er aandacht voor koudetechniek. “We zijn nu nog aan het oriënteren en inventariseren, maar hopen ook vanuit het ROC hierop aan te sluiten”, aldus Cindy de Jong, teammanager installatietechniek ROC.

Praktische leersamenwerking

Het keuzevak Koudetechniek valt onder PIE en wordt expliciet genoemd in de subregioplannen van Enschede binnen het kader van Sterk Techniek Onderwijs Twente. Het Stedelijk Vakcollege in Enschede koos hiervoor een unieke insteek door een praktisch leersamenwerking aan te gaan met twee bedrijven: het Enschedese bedrijf Emondt en in Hengelo het bedrijf Pool Koudetechniek. Twee grote partijen in Nederland op het vlak van duurzame koudetechniek. Ook nemen zij aan STO Twente deel op basis van co-financiering. Robert: “Vorig jaar heeft een 16-jarige leerlinge van onze school bij Emondt stage gelopen. Dit was in het kader van het leerwerktraject een groot succes en het balletje ging rollen. Het gaat om echte vernieuwers in hun sector en zij springen om jong talent.”

Structurele samenwerking

Deze succesvolle stage inspireerde de twee bedrijven en het Stedelijk Vakcollege om de samenwerking structureel aan te pakken.” Docent Floor de Vries is organisatorisch betrokken bij dit project: “Door corona is dit iets vertraagd, maar het plan is nu dat de samenwerking start vanaf het schooljaar 2020-2021 met ongeveer 15 leerlingen. We proberen zowel leerlingen als hun ouders voor dit keuzevak warm te laten lopen. Ook de twee deelnemende bedrijven zijn enthousiast en volledig bereid mee te denken en te ontwikkelen.”

Theorie én praktijk binnen bedrijven

Floor: “De insteek is dat onze leerlingen het keuzevak koudetechniek voor de volle 100% uitvoeren binnen één van deze twee bedrijven. Wij hebben speciaal hiervoor een docent aangetrokken die bevoegd is om onze leerlingen in deze beide bedrijven koudetechniek aan te bieden. Binnen deze bedrijven geeft hij theorie en aansluitend lopen onze leerlingen mee in de bedrijfspraktijk. Bijzonder is dat Pool een eigen opleidingsruimte heeft waar de leerlingen ook welkom zijn. In totaal gaat het om zes tot zeven dagen. De eerste vier dagen bieden theorie en praktijk binnen het bedrijf en de laatste twee dagen gaan ze mee het werkveld in.” Robert: “Ter afronding maken de leerlingen ook een examenopdracht bij het bedrijf met speciaal daarvoor ingekocht materiaal.” De hoop van beide bedrijven is uiteraard dat de leerlingen na het vmbo doorleren in koudetechniek en daarna bij hen in dienst treden. In het belang van deze bedrijven, deze leerlingen én de economie van Twente!