Praktijkspecialist STEAM: verbinden van 3 lijnen STO Twente

Praktijkspecialist STEAM: verbinden van 3 lijnen STO Twente

STO Twente focust onder andere op een betere aansluiting po-vo-mbo, de Technolabs en professionalisering van docenten. Maar hoe inspireer je leerkrachten uit het basisonderwijs (po) en docenten uit het voortgezet onderwijs (vo) om samen te werken vanuit verbinding en doorlopende leerlijnen? De opleiding praktijkspecialist STEAM is speciaal hiervoor ontworpen in samenwerking met verschillende STO regio’s en TechYourFuture. STEAM gaat binnen STO Twente als eerst gegeven worden in de subregio Enschede. Hier gaan we leren van de ervaringen. Vervolgens beoordelen we of we STEAM ook in de andere subregio’s van Twente kunnen doorzetten.

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Anika Embrechts is onder andere hoofddocent/onderzoeker bij Hogeschool Saxion, onderzoeker bij TechYourFuture en projectleider duurzame integratie W&T: “Tijdens de maatwerkopleiding Praktijkspecialist STEAM leer je STEAM-onderwijs te ontwerpen. Je breidt je kennis en vaardigheden uit op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen en onderzoekend en ontwerpend leren in je onderwijspraktijk. Naast onderwijs in je eigen klas of onderwijssituatie leer je stapsgewijs je collega-docenten mee te nemen in deze ontwikkeling. Jij zorgt er als coördinator en inspirator voor dat STEAM-onderwijs in het team wordt geïmplementeerd.” Po- en vo-docenten volgen de opleiding gezamenlijk en ontwikkelen samen nieuw onderwijs voor een doorlopende leerlijn.

Maatwerk

Anika: “Met deze opleiding intensiveren we de doorstroom basisonderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) en inspireren we de deelnemers om meer in verbindende leerlijnen te denken en samen te werken. Het is belangrijk dat docenten in het vo weten welke kennis en vaardigheden de leerlingen in het po vanuit W&T al hebben opgepikt. Met die inzichten kunnen de betrokken vmbo-scholen beter aansluiten met hun onderwijs en kiezen welke gave nieuwe technologie zij hun leerlingen presenteren.”

Actuele connectie met Technolabs

Eveneens leren docenten hoe ze efficiënt gebruik kunnen maken van faciliteiten in de school en hun omgeving om een rijke, uitdagende leeromgeving voor hun leerlingen te creëren. Met veel aandacht voor interdisciplinair en vakoverstijgend onderwijsaanbod, zowel in het po als vo, benadrukt Anika. Zij geeft een actueel voorbeeld: “Vmbo’s richten nu Technolabs in. Traditionele technieklokalen met ambachtelijke technische apparatuur worden uitgebreid met nieuwe technologie om nu en in de toekomst inspirerende en uitdagende leeromgevingen voor jongeren te kunnen blijven aanbieden. Maar hoe ontwikkel je hiervoor onderwijs, en wat zijn de leerdoelen voor doorlopende leerlijnen van het po-vo-mbo? De opleiding praktijkspecialist STEAM geeft hen hierop de inspirerende antwoorden.” Uiteraard bestaan er op dit vlak al initiatieven tussen het po en vo: “Daar willen we juist bij aansluiten en die initiatieven kunnen we wellicht via de opleiding praktijkspecialist STEAM een meer structureel en duurzaam karakter meegeven.”

Van start in subregio Enschede

De opleiding praktijkspecialist STEAM gaat van start in de subregio Enschede. Docenten van Bonhoeffer en het Stedelijk Vakcollege haken aan, maar ook basisschoolleerkrachten van de drie grote stichtingen in Enschede: Consent, KOE en VCO Oost Nederland.” De opleiding biedt voor alle deelnemers een overkoepelende lijn: inspirerende lessen ontwikkelen, kartrekker worden door regionaal contacten te leggen met het bedrijfsleven en meer collega’s meenemen in je eigen schoolorganisatie. Aangevuld met maatwerk op basis van de interesses en het eigen ontwikkeltraject van de deelnemers. De opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar. Na evaluatie kan de opleiding in alle subregio’s van STO Twente gegeven worden.

Interesse?

Wil je meer weten over de opleiding of wil je je aanmelden? Neem contact op met Anika Embrechts via a.embrechts@saxion.nl