Ondernemershuis Twenterand: projectleider subregio Almelo e.o.

Ondernemershuis Twenterand: projectleider subregio Almelo e.o.

Sterk Techniek Onderwijs Twente telt vijf subregio’s. De kracht is dat zij nauw samenwerken en tegelijkertijd hun eigen ‘lokale kleur’ aanbrengen. Zoals de subregio Almelo e.o.. Zij koos ervoor het projectleiderschap van alle activiteiten onder te brengen bij de netwerkorganisatie Ondernemershuis Twenterand. Henco van der Weijden is hier de projectleider: “Wij kunnen onder andere de connectie realiseren richting een belangrijke partij binnen Sterk Techniek Onderwijs Twente: de participerende bedrijven.”

Samenwerken aan een economisch vitaal Twenterand

Het Ondernemershuis Twenterand heeft als netwerkorganisatie het centrale doel om een actieve bijdrage te leveren aan de versterking van het ondernemersklimaat. En met andere (ondernemers)organisaties en de gemeente samen te werken aan een economisch vitaal Twenterand. Henco van der Weijden: “We doen ons werk op basis van vijf pijlers: netwerken en verbinden, kennisdeling, een fysieke broedplaats bieden voor starters, jong talent in contact brengen met ondernemers en een positie innemen als innovatiesteunpunt.” Ondernemershuis Twenterand is weliswaar een netwerkorganisatie, maar kent ook een fysieke vestiging in Vriezenveen. De organisatievorm is die van een stichting en de gemeente Twenterand is één van de initiatiefnemers. Het bestuur bestaat uit ondernemers uit alle kernen van de gemeente Twenterand.

“Er speelt een grote wens om intensief samen te werken met het bedrijfsleven”

Voordelen van netwerkorganisatie

Henco: “Wij voeren het projectleiderschap voor de subregio Almelo e.o. binnen Sterk Techniek Onderwijs Twente uit in een team met in totaal vier mensen vanuit het concept van een netwerkorganisatie. Dit team bedient alle facetten die nodig zijn voor onze projectbegeleiding voor de subregio Almelo e.o., van het leggen en onderhouden van alle contacten tot en met de inbreng van de benodigde onderwijskundige expertise. Onze aanpak sluit naadloos aan op de netwerkorganisatie die Sterk Techniek Onderwijs Twente zelf ook is met haar vijf subregio’s. Wij zien het meer als een beweging dan een project, en die benadering vergt een innovatieve insteek zoals specifiek onze netwerkorganisatie die kan bieden. De voordelen van die netwerkaanpak? Snel kunnen schakelen met de juiste mensen in een regio waar heel veel draait om het netwerk met daarbinnen goede en informele contacten.” Als eerste legt Ondernemershuis Twenterand uiteraard verantwoording af aan Patric Wigman, de regioleider van de subregio Almelo e.o. en schooldirecteur van CSG het Noordik in Vroomshoop.

Realisatie van drie belangrijke doelen

Het projectleiderschap vanuit het Ondernemershuis Twenterand draait in de kern om de realisatie van drie belangrijke doelen van Sterk Techniek Onderwijs. Henco: “Het verhogen van de in- & uitstroom in het technisch VMBO, het versterken van de kwaliteit van het technisch onderwijs en het verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van docenten & begeleiders.” Henco beaamt dat de samenwerking met de andere vier subregio’s binnen Twente van groot belang is: “We gaan kennisdelen om te voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden. Ook voeren we alle activiteiten uit conform de project- en programmastructuur van STO Twente. Aan de andere kant zien we dat de subregio Almelo e.o. specifieke kenmerken vertoont die bij de realisatie van de doelen van Sterk Techniek Onderwijs Twente speciale aandacht vergen. Zo hebben we hier te maken met maar liefst 8 participerende scholen met ieder hun eigen visie en belangen. Ook ligt er een grote wens om intensief samen te gaan werken met het bedrijfsleven. Ten derde werken we mee aan een gezamenlijke visie waarin onderwijs, overheid en ondernemers, de bekende drie O’s, zich ook binnen de subregio Almelo e.o. in balans verenigd voelen.”

Doelgerichte aanpak

Het Ondernemershuis Twenterand werkt cyclisch en stelt per schoolperiode doelen. Henco: “Voor de huidige periode hebben we de volgende doelen gesteld: de bezetting van de programmateams op orde krijgen voor het volgende schooljaar, inclusief de deelname van het bedrijfsleven en tot slot: de realisatie van een mijlpalenplan.”

Concrete activiteit: digitaal netwerkevent

Een eerste concrete activiteit die binnenkort plaatsvindt is een digitaal netwerkevent op 29 mei voor alle ondernemers in de subregio Almelo e.o.. Henco: “Het doel is een eerste digitale kennismaking op basis van speeddating. Ondernemers kunnen zowel onderling kennismaken als met onze projectorganisatie. Bedoeld om informatie te verstrekken over de doelen van de subregio Almelo e.o. en ook om nog veel meer ondernemers over de streep te trekken om op basis van co-financiering een officiële samenwerking met de subregio Almelo e.o. aan te gaan. Uiteraard, laat ik dat ook benadrukken, is dit event eveneens bedoeld om de ondernemers die zich al gecommitteerd hebben goed bij te praten over de stand van zaken binnen de subregio Almelo e.o. in relatie tot Sterk Techniek Onderwijs. Tot slot kunnen de ondernemers rechtstreeks kennismaken met de diverse kartrekkers van de programmalijnen. Als de realisatie van een specifiek programmadoel de deelname van ondernemers vergt, dan kunnen die banden direct gesmeed worden tijdens dit event, plus alle bijbehorende afspraken.” In de volgende editie van deze nieuwsbrief vindt u een verslag van dit digitale netwerk event.

Benieuwd?

Kijk op