Méér mogelijk door machines en materialen van STO Twente

Méér mogelijk door machines en materialen van STO Twente

Meerdere vmbo’s binnen STO Twente doen mee met Vakkanjers, zo ook C.T. Stork College Hengelo. Leerlingen maken in opdracht een technische oplossing en presenteren deze. Op vrijdag 26 maart streden twee teams op het C.T. Stork College om de schoolprijs. Tom Blaauwgeers projectleider Sterk Techniek Onderwijs regio Hengelo: “Bijzonder is dat beide teams voor het realiseren van hun technische opdracht gebruikmaakten van nieuwe hoogwaardige bewerkingsapparatuur mogelijk gemaakt door STO Twente.”

WWF Wildlife Challenge

Dit schooljaar is de opdrachtgever het Wereld Natuur Fonds. Hun opdracht? Maak een wildlife cameratrap die reageert op bewegingen. Bedoeld om dieren te volgen en te monitoren en zo hun voortbestaan te helpen garanderen.

Bewerkingen mogelijk dankzij STO Twente

Voor het daadwerkelijk produceren van beide camera’s waren meerdere hoogwaardige bewerkingsprocessen nodig. Een aantal daarvan konden de leerlingen óp het C.T. Stork College uitvoeren. Morris van Team Spectratech: “Dankzij STO Twente heeft onze school nu de beschikking over een nieuwe en innovatieve kunststoflaser. Daarmee hebben we de plaat uitgesneden voor de behuizing van de camera. Ook hebben we volop gebruikgemaakt van de nieuwe 3D printer, VR en draaibanken. Ideaal om dit soort bewerkingen al op school te kunnen leren.” Sommige bewerkingen hebben beide teams gedaan of later verrijkt bij externe bedrijven.

Relatie STO Twente

Projectleider Tom Blaauwgeers geeft aan dat de link met het STO-programma wordt gelegd doordat er voor de realisatie van de wildlife cameratrap gebruik is gemaakt van nieuw aangeschafte machines, materialen en de samenwerking met het SMEOT. Tom: “Door het project STO zijn er middelen beschikbaar gesteld om nieuwe machines en materialen aan te schaffen die ervoor zorgen dat leerlingen uitgedaagd worden in hun technische ontwikkeling. Bovendien hebben wij een goede samenwerking met het SMEOT tot stand kunnen brengen waar het team Spectratech dankbaar gebruik van heeft gemaakt door daar onderdelen van de camera te ontwikkelen.’’

Spannende strijd!

De winnaar? Team Spectratech. Zij wonnen niet alleen vanwege hun technische prestatie; ook hun presentatie van het ontwerp- en maakproces, inclusief filmpjes, viel op. Team Spectratech staat in juni in de halve finale. Goed nieuws is dat Team Rangers het op een aantal fronten zó goed deed, dat het C.T. Stork College voor hen de mogelijkheden van een wildcard gaat onderzoeken.