Interview techniekinstructeur Chris Veldscholte

Techniekinstructeur Chris Veldscholte:

“Mijn overstap van bedrijfsleven naar onderwijs draagt bij aan de doelen van Sterk Techniek Onderwijs Twente”

Een belangrijk speerpunt van Sterk Techniek Onderwijs Twente is de vorming van een pool met hybride instructeurs. Zij nemen praktische kennis uit het bedrijfsleven mee en passen dit direct in het technische onderwijs op Twentse vmbo’s toe. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over de gedachte hierachter. Chris Veldscholte is sinds kort instructeur op het Twents Carmel College in Oldenzaal en heeft inderdaad een stevige technische bedrijfsachtergrond: “Het voordeel? Je instrueert de leerlingen precies wat hun toekomstige werkgevers vragen. Door mensen uit het technisch bedrijfsleven aan te trekken kun je mooi en betekenisvol onderwijs helpen geven.”

Chris kan bogen op een gevarieerde bedrijfservaring in de techniek én het onderwijs: “Ik ben begonnen bij Power-Packer en werd daar uiteindelijk manufacturing engineer. Ook draaide ik twee jaar op een VSO-school mee als ondersteuner, heel leuk werk. Daarna keerde ik terug naar het technisch bedrijfsleven bij Leering Metaalbewerking, ontstaan uit de vroegere werkvoorziening.” Hier gaf Chris mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt les in metaalbewerking en stuurde hij ze aan. “Mijn technische achtergrond biedt dus een mix van bedrijfsleven en onderwijs.”

Recente overstap naar onderwijs

Chris stuitte vervolgens op LinkedIn op de vacature voor instructeur metaalbewerking aan het Twents Carmel College in Oldenzaal: “Sinds januari ben ik aan de slag als voltijdsinstructeur. In het praktijklokaal aan de Potskampstraat breng ik op de vmbo-leerlingen uit jaar drie en vier mijn actuele kennis van metaalbewerking over. Ook probeer ik de leerlingen uit jaar een en twee alvast warm te laten lopen voor hun keuze voor metaalbewerking. Eveneens ontvang ik kinderen van de basisschool om hen een motiverend inkijkje te geven in de wereld van metaaltechniek. Tot slot geef ik havisten een viertal uren per week in metaalbewerking. Dit is een pilot om jongeren op de havo met minder affiniteit met theorie enthousiast te maken voor dit mooie vak.”

Streepje voor bij leerlingen

Zijn eerdere bedrijfservaring kwam Chris direct van pas als instructeur: “Je merkt aan de leerlingen dat je door je bedrijfservaring een streepje voor hebt. Met mijn praktische expertise kan ik de leerlingen snel uitleggen hoe een draaibank werkt. Ik heb zelf alles al een keer meegemaakt en ervaren dus kan ik de jonge leerlingen ook de fijne kneepjes uitleggen. Ze nemen snel je kennis aan, merk ik, als je kunt voordoen wat zij moeten leren.” Chris werkt nauw samen met de techniekdocenten op het Twents Carmel College: “We vullen elkaar goed aan. De theoriedocent verzorgt het grootste gedeelte van de theorie en loopt bij mij in de praktijk mee. Omgekeerd kijk ik over de schouder van de theoriedocent mee en daar leer ik van. We vullen elkaar aan vanuit een mooie wisselwerking.” Chris is ook blij met de technische faciliteiten die het Twents Carmel College biedt: “Het praktijklokaal is voorzien van een fantastisch machinepark, één van de redenen om voor deze job te kiezen.” Overigens, Chris ontdekte tussen zijn collega’s op het Twents Carmel College ook andere instructeurs die eerder in het bedrijfsleven werkten zoals in de beroepsrichting mobiliteit en transport. Voor de profielen BWI en PIE is net de sollicitatieprocedure gestart voor nóg twee instructeurs in die beroepsrichtingen.

Aandacht voor pedagogiek-didactiek

Uiteraard draait het in het werk van Chris niet alleen om de techniek: “Er komt ook een stukje pedagogiek-didactiek bij kijken. In mijn eerdere werk voor de VSO-school en Leering Metaalbewerking heb ik hier al praktijkervaring mee opgedaan. Daarnaast ligt het mij van nature om met jonge mensen om te gaan en hen iets te willen leren. Het zit in de planning dat ik ook nog een instructeurscursus ga volgen, waarschijnlijk onder de vlag van Sterk Techniek Onderwijs Twente.”

Fan van Sterk Techniek Onderwijs Twente

Chris herkent zich in de doelen die Sterk Techniek Onderwijs Twente nastreeft: “Al bij mijn vorige werkgever was ik betrokken bij het uitnodigen en rondleiden van scholen. Ook toen al zagen we het belang in om vanuit het bedrijfsleven te werken aan het bevorderen van instroom. Het aan jonge mensen laten zien wat het technisch bedrijfsleven hen kan bieden, is heel belangrijk om het vonkje vroegtijdig over te laten slaan. En nu ik het onderwijs ben ingerold, sluit ik met mijn werk daar naadloos op aan. Ik juich het van harte toe dat we alle krachten in Twente bundelen onder de vlag van Sterk Techniek Onderwijs Twente, hiermee hebben we een sterke troef in handen.”

Hybride pool van instructeurs en docenten

Eén van de programmalijnen van Sterk Techniek Onderwijs Twente is het instellen van een hybride pool van instructeurs en docenten. Hierin combineren mensen uit het technisch bedrijfsleven hun baan met die van instructeur of docent op een Twentse vmbo-school. Chris: “Zelf ben ik volledig overgestapt naar het technisch onderwijs vanuit het bedrijfsleven, maar ik kan mij voorstellen dat die combinatievorm ook heel aantrekkelijk is. Voor technici in het bedrijfsleven die dit overwegen, lijkt mij dit een ideale mogelijkheid om te ervaren of dit bij je past en om actuele kennis en technologieën over te brengen op de werknemers van de toekomst. Je loopt 0% risico, maar moet uiteraard wel je werkgever meekrijgen. Daar zie ik niet echt een bezwaar omdat het bedrijfsleven de doelen van Sterk Techniek Onderwijs Twente ondersteunt. Een mooie kans voor technici met een reguliere baan om er iets anders en waardevols naast te doen. Zelf heb ik ervaren dat werken in het onderwijs heel verrijkend is, zowel professioneel als persoonlijk. Door mensen uit het technisch bedrijfsleven aan te trekken kun je mooi en betekenisvol onderwijs helpen geven. Ook kan er hierdoor een wisselwerking ontstaan tussen onderwijs en bedrijfsleven waardoor we met elkaar vaststellen wat écht waardevol is om te leren en waar we accenten kunnen leggen om nog beter aan te sluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.”