Interview met Thaisa Rougoor

Interview met Thaisa Rougoor

“Ik ga me inzetten om alle Twentse regio’s te ondersteunen”

Tot voor kort was Thaisa Rougoor actief bij TechYourFuture  (TYF) als onderwijskundige en onderzoeker. Nu monitort zij voor STO Twente de twaalf te ontwikkelen activiteiten en het resultaat daarvan.

Wat is je achtergrond?

Thaisa: ”Ik heb twee jaar bij TYF gewerkt als onderwijskundige. TYF is een expertisecentrum voor onderwijs in Wetenschap, Bèta en Technologie. TYF onderzoekt en ontwikkelt programma’s en oplossingen voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technisch talent. Ik richtte mij als onderwijskundige vooral op projecten in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO). Met als kernvraag: hoe krijgen we het onderzochte de praktijk in? Voor mij een mooie brug voor wat ik nu bij STO Twente ga doen. Ik ben onder andere betrokken geweest bij onderzoek naar effectieve beroepsoriëntatie op de basisschool en de implementatie van Wetenschap & Technologie (W&T). Sommige scholen heb ik begeleid bij het op een effectieve manier organiseren van bedrijfsbezoeken voor de leerlingen. De voorbereiding met de leerlingen en het uitvoeren van een activiteit in het bedrijf zijn hierin essentieel. Hiervoor zijn handleidingen beschikbaar, zodat scholen en bedrijven dit ook zelfstandig kunnen oppakken. Deze kennis en ervaring wil ik delen met STO Twente.”

Wat ga je doen voor STO Twente?

“STO Twente ontwikkelt 12 specifieke activiteiten. STO Twente telt vijf subregio’s en elke subregio legt eigen accenten met deze activiteiten. De uitdaging is deze activiteiten te monitoren, te evalueren, te vergelijken en effecten te meten. Er zijn subregio’s met 60 basisscholen, maar ook met 20 basisscholen. Ook de omvang van het bedrijfsleven in de regio’s verschilt. Leuk om hierin mee te kunnen denken en schakelen. Ook belangrijk is hoe we activiteiten duurzaam kunnen implementeren. Kwaliteit van onderwijs is voor mij heel belangrijk. Om die kwaliteit te bepalen, moet je die kunnen vaststellen en meten. Hier hoort ook bij dat we op basis van de data kunnen bepalen of we op de goede weg zijn of aanpassingen moeten doen in de activiteiten.”

Ondersteuning PO-VO activiteiten

Ook werkt Thaisa samen met de regio’s aan de ontwikkeling en verbetering van activiteiten die met het verhogen van de instroom en doorstroom in het technisch VMBO te maken hebben. “Het primair onderwijs wordt ook ondersteund door STO Twente door bijvoorbeeld het organiseren van workshops en een technologieprogramma in het Technolab. Belangrijk hierin is dat het aansluit bij de behoeftes van de basisscholen en bij het W&T-onderwijs dat zij al aanbieden.” Door kennisdeling tussen de verschillende regio’s hoopt Thaisa dat er van elkaar geleerd kan worden en ideeën uitgewisseld worden.

Hoe kijk jij tegen STO aan als programma?

“Voorop staat leerlingen op een goede manier kennis te laten maken met techniek. En de leerlingen die daadwerkelijk kiezen voor techniek goed te ondersteunen en voor te bereiden op een veranderende toekomst. Het VMBO heeft die verandering nodig om mee te kunnen met deze nieuwe tijd. Het zet iedereen in de actiestand, we gaan het nu samen doen en we hebben de middelen. Ik ben ook heel benieuwd waar we over vier jaar staan. We zijn nog maar net gestart, bijzonder om daarbij te zijn en deel van uit te maken. Sommige activiteiten zullen meer tijd vragen, zoals het versterken van de regionale netwerken. Hopelijk leggen we nu een sterk fundament voor kwalitatief sterk en goed technisch onderwijs.”

Wat zijn je eerste indrukken tot nu toe?

“Ik ontmoet nu veel nieuwe mensen en ik ga me inzetten om alle Twentse regio’s te ondersteunen. Door Corona hebben scholen veel moeten schakelen, gelukkig komt er nu na de zomervakantie meer tijd voor alle activiteiten die gepland staan.”