Interview met Marieke Krakers, projectleider TechYourFuture

Interview met Marieke Krakers, projectleider TechYourFuture:

“Het W&T Kompas helpt po-scholen bij de implementatie van Wetenschap & Technologie”

Schoolteams staan voor de uitdagende taak om in 2020 Wetenschap en Technologie (W&T) in te bedden in hun onderwijs. En 2020 is…nu! Gelukkig gebeurt er al veel rond W&T op scholen. Tegelijkertijd zijn deze activiteiten vaak nog geen structureel onderdeel van het curriculum. Tijd om te handelen dus. Marieke Krakers, projectleider TechYourFuture: “Het W&T Kompas is door TechYourFuture ontwikkeld om schoolteams inzicht te geven in hoeverre W&T al is ingebed in hun school. Ook helpt het W&T Kompas om gezamenlijk ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij de visie van de school.” Inmiddels heeft STO Twente een gesprek gehad met Anika Embrechts over het W&T Kompas en eventuele betrokkenheid/ondersteuning van STO Twente bij de activiteiten met het PO.

Samen met W&T expert aan de slag

Uiteraard helpt het W&T Kompas scholen bij de implementatie van Wetenschap & Technologie in het curriculum. Zij worden hierin begeleid door een speciaal opgeleide W&T expert. Marieke: “Onder begeleiding van deze W&T expert krijgen scholen inzicht in hun huidige situatie en stellen zij concrete doelen op voor verdere ontwikkeling.” De begeleiding van de W&T expert wordt door scholen inmiddels gezien als een grote meerwaarde. Om deze W&T experts het W&T Kompas te leren gebruiken volgen zij een verplichte train-de-trainer module bij TechYourFuture. Inmiddels zijn 15 W&T experts opgeleid die werkzaam zijn bij de volgende partners: Saxion Onderzoek en Onderwijs transfer, Windesheim Ondernemen, Stadkamer Zwolle en De Rolf Groep.

Resultaatgericht proces in vier stappen

Het proces rond het W&T Kompas bestaat uit vier onderdelen: een oriënterend kennismakingsgesprek, een digitale vragenlijst voor het hele team, de consensusbijeenkomst en een rapportage.

Stap 1. Intakegesprek met de schoolleider en/of techniekcoördinatoren

Naast een kennismaking is dit gesprek bedoeld om afspraken te maken en af te stemmen over het vervolgtraject.

Stap 2. Digitale vragenlijst

Alle leerkrachten vullen individueel de digitale vragenlijst in. Marieke: “Voor 16 indicatoren kiezen zij in welke van in totaal vier ontwikkelingsfases zij vinden dat hun school zich bevindt. Op deze manier wordt het hele team betrokken”

Stap 3. Consensusbijeenkomst

Een afvaardiging van het team bepaalt per onderwerp wat het standpunt van de school is. De W&T expert bereidt de bijeenkomst voor op basis van de resultaten van de vragenlijst uit stap 2. Marieke: “Zij presenteren de resultaten tijdens de bijeenkomst op een overzichtelijke manier. Allereerst stelt het team de eigen beginsituatie vast. In het tweede deel van de bijeenkomst, formuleert het team op basis van de resultaten uit het eerste deel concrete ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij hun eigen visie op onderwijs.”

Stap 4. Rapportage van de uitkomsten door W&T experts

Naar aanleiding van de consensusbijeenkomst ontvangt de school een digitale rapportage. Marieke: “Deze schetst een beeld van zowel de huidige als de gewenste situatie. Eveneens krijgt de school aanbevelingen voor vervolgstappen om die gewenste situatie te bereiken.”

Nieuwe ontwikkelingen

Inmiddels is er ook actueel nieuws te melden over de toepassing van het W&T Kompas. Marieke: “De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor alle scholen om een voucher aan te vragen ter waarde van 500 euro om het W&T Kompas te laten afnemen. Nieuws is eveneens dat de STO-regio Hardenberg besloot om het W&T Kompas aan te bieden aan PO-scholen in het kader van een betere aansluiting PO-VO.” Anika Embrechts van Saxion gaat als W&T expert deze scholen begeleiden.

Ontwikkeld door TechYourFuture

Het W&T Kompas is ontwikkeld door TechYourFuture, expertisecentrum voor Techniekonderwijs en is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Regio Twente/Techniekpact Twente en provincie Overijssel & Platform Talent voor Techniek.

Wil je meer informatie?

Kijk dan op www.wtkompas.nl, een overzichtelijk portaal voor geïnteresseerde scholen. Hier vind je de contactgegevens van de partners die het W&T Kompas aanbieden in de scholen. Eveneens interessant: de projectpagina op de TechYourFuture site.

Ook de Landelijke Techniekpactconferentie 2020 besteedde aandacht aan het W&T Kompas:

Interesse?

Ben je als school of stichting geïnteresseerd om W&T ontwikkeling te stimuleren? Neem dan contact op met één van onze W&T Experts.

Saxion:

Anika Embrechts
Telefoon: 06 48709259
E-mail: a.embrechts@saxion.nl

Windesheim:

Emile Schütte
Telefoon: 088-469 79 38
E-mail: ega.schutte@windesheim.nl

De Rolf groep:

Marieke Kroese
Telefoon: 06 4226 3571
E-mail: marieke.kroese@derolfgroep.nl

Stadkamer Zwolle:

Manon Schrijnemaekers
Telefoon: 06 47770666
E-mail: manon.schrijnemaekers@stadkamer.nl