Het praktische opleidingssucces van REMO West-Twente

Het praktische opleidingssucces van REMO West-Twente

“REMO opereert als opleidingsbedrijf bedrijfsmatig, het beste van twee werelden”

De klacht dat het onderwijs niet weet wat het technisch bedrijfsleven wil, is in West-Twente al heel lang verstomd. Opleidingsbedrijf REMO West-Twente realiseert inmiddels 13 jaar de maximale match voor leerlingen tussen de technische bedrijfspraktijk en lestheorie. Gerrit Schalk, directeur REMO West-Twente: “De kunst is dat het technisch onderwijs en technisch bedrijfsleven voortdurend bij elkaar peilen wat er speelt. Vervolgens nemen beide partijen hierin hun verantwoordelijkheid. Een model dat ook kan werken voor Sterk Techniek Onderwijs Twente.”

Stevige start

REMO West-Twente is een initiatief uit 2007 vanuit techniekbedrijven in Rijssen, Holten en omstreken. Bedoeld om aansluitend op het vmbo ook een mbo-praktijkopleiding van de grond te tillen. De destijds bij de start van REMO deelnemende bedrijven hadden stuk-voor-stuk al goede opleidingsbanden op vmbo-niveau met CSG Reggesteyn, OSG De Waerdenborch en Jacobus Fruytier SG. Dit fundament bleek in geformaliseerde verenigingsvorm binnen REMO West-Twente een vliegende start voor ook een opleiding op MBO-niveau.

REMO….aan de slag!

REMO geeft de BBL-opleidingen installatietechniek, elektrotechniek, mechatronica, metaalbewerken, verspanen en innovatica. Deze laatste en nieuwe pilot-opleiding is een cross-over tussen installatie- en elektrotechniek. De studenten bij REMO staan ingeschreven bij het ROC van Twente en worden door een REMO-lidbedrijf aangedragen. Daar bestaat dus al een relatie mee en lidbedrijven hebben de verplichting een leerling mee te nemen. Gerrit Schalk: “We verwachten dat de lidbedrijven actief zijn én blijven met leerlingenwerving en het aanbieden van stageplekken.” De leerling gaat twee dagen in het REMO praktijkcentrum aan de slag en werkt drie dagen. REMO is verantwoordelijk voor het praktijkgedeelte van de opleiding en het ROC van Twente voor de theorie. Gerrit: “We hebben hierbij enorm veel steun van het ROC van Twente. Zij is een partner die continu inhoudelijk aansluit bij REMO West-Twente. Een bijzondere samenwerking, want ik verneem dat elders in het land ROC’s niet altijd even meewerkend zijn met het technisch bedrijfsleven.”

“REMO krijgt enorm veel steun van het ROC van Twente”

Baangarantie

Vanuit het REMO-concept leert de leerling het vak in de praktijk, en alleen de theorie die echt in het werk nodig is. Na het afronden van hun opleiding blijven zij in dienst van hun werkgever: de lidbedrijven van REMO, een schitterende baangarantie! Gerrit: “Door die samenwerking is de werknemer verzekerd van een goede, praktische en theoretische opleiding. Na het succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt hij of zij een landelijk erkend mbo-diploma en een praktijk- certificaat van REMO West-Twente.” In 2011-2012 is REMO ook gestart met de zij-instroomgroep voor volwassenen.

Samenwerking opent deuren

Gerrit was vanaf de prille start bij REMO West-Twente betrokken: “REMO West-Twente wordt volledig gedragen door het lokale/regionale bedrijfsleven. Dat was én is de kracht van dit onderwijsconcept. Die bundeling in een vereniging van momenteel ongeveer 80 bedrijven uit de regio opent mogelijkheden die je alleen vanuit het onderwijs niet zo snel realiseert. Van de crisis hebben we nooit last gehad en het aantal lidbedrijven groeit nog steeds, inmiddels vanuit een grotere straal. Ook komen de jongeren vanaf 16 jaar vanuit een steeds grotere straal naar ons toe, inmiddels zelfs tot en met Barneveld. Vooral daardoor steeg ons leerlingenaantal. Sterker nog: veel jongeren die zich bij ons melden, nemen ook het bedrijf waar zij werken als nieuw REMO-lid mee! Een signaal dat we met elkaar op een goede manier samenwerken.” REMO ontvangt financiële steun vanuit de scholingsfondsen uit de verschillende branches: OOM, A+O en OTIB.

Maximale match tussen praktijk en theorie

Gerrit werkte zelf tot zijn 40ste in het bedrijfsleven en daarna zes jaar als docent op CSG Reggesteyn in Rijssen: “Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het voor je technisch onderwijs is dat het onderwijs en bedrijfsleven weten wat er bij elkaar speelt. En hoe je vervolgens je praktijkonderwijs maximaal afstemt op wat het bedrijfsleven vraagt. Een succesfactor van REMO West-Twente is dat we heel goed weten wat we van elkaar verwachten. REMO neemt hierin haar verantwoording voor het praktijkgedeelte van het onderwijs én wat er bij de deelnemende bedrijven speelt en wordt gewenst. Terwijl het ROC van Twente de verantwoording neemt voor het theoretische deel van het onderwijs. We houden elkaar hierin voortdurend scherp en, letterlijk, bij de les. We zijn een opleidingsbedrijf dat bedrijfsmatig opereert, het beste van twee werelden.”

Speciale band met OSG De Waerdenborch, CSG Reggesteyn en Jacobus Fruytier SG

REMO heeft een speciale band met OSG De Waerdenborch, CSG Reggesteyn en Jacobus Fruytier SG. Gerrit: “De drie scholen zijn voor ons vanuit hun vmbo-opleidingen de hofleverancier voor nieuwe leerlingen op REMO. Hun docenten kennen we goed en we doen vanuit REMO graag iets extra voor hen, zoals het via een donatie investeren in hun opleidingsmachines en -apparatuur. We helpen elkaar graag, ook binnen de nieuwe samenwerking vanuit Sterk Techniek Onderwijs Twente.”

Navolging concept REMO

Het concept van REMO vindt inmiddels in Nederland navolging, zoals met de Techniek Academie van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk in Harderwijk en BTO in Barnveld. Gerrit: “Maar let op, je kunt dit concept niet zomaar kopiëren in je regio. We willen helpen en een voorbeeld zijn, maar met alleen maar naadloos REMO kopiëren lukt het je niet. Je moet er je lokale/regionale verschillen en identiteit in meenemen en doen wat bij je past. Binnen de samenwerkende bedrijven moet je in je regio écht willen samenwerken binnen een vereniging en over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Ook hebben we veel baat bij het intensief betrekken van de gemeente Rijssen-Holten bij onze plannen, zowel inhoudelijk als financieel. Mijn advies is je lokale overheid in die reis mee te nemen.”

Partner in Sterk Techniek Onderwijs Twente

REMO West-Twente is enthousiast partner in Sterk Techniek Onderwijs Twente (STO Twente): “Een mooi en groot initiatief. Ik nodig alle andere partners, scholen en bedrijven die samenwerken onder de vlag van STO Twente uit om bij ons te komen kijken. We hebben geen geheimen en delen graag al onze kennis. STO Twente is opgedeeld in 5 subregio’s die samenwerken. Die subregio’s zijn belangrijk, want het gaat in al die subregio’s om de juiste contacten en verbindingen op lokaal niveau met de drie O’s: Onderwijs, Ondernemingen en Overheid. Mijn advies? Probeer binnen deze samenwerkingen heel goed met alle deelnemers af te stemmen wat in je eigen regio goed past, onder de overkoepelende en faciliterende vlag van de regio Twente. Ook hier geldt: het beste van beide werelden!”