Goed voor STO: handvatten projectmatig werken

Goed voor STO: handvatten projectmatig werken

Hoe vlieg je zo’n groot en omvangrijk project als Sterk Techniek Onderwijs eigenlijk aan? Met ook nog eens heel veel deelnemers die ook hun reguliere onderwijswerkzaamheden hebben? De subregio Enschede binnen STO Twente pakt die uitdaging aan met een gloednieuw ontwikkelprogramma. De toepasselijke naam? Het Sprintatelier van &degroot. Wellicht een voorbeeld voor andere STO regio’s door heel Nederland.

Tim Klaver is projectleider STO subregio Enschede: “Dit is een project met veel deelnemers en niet iedereen in het onderwijs heeft ervaring met projectmatig werken en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie.” Floor de Vries is docente op het Stedelijk Lyceum Enschede: “2020 was heel nuttig om in de praktijk onze eerste ervaring op te doen met STO Twente. Daar hebben we veel van geleerd, ook de punten waarop we nu willen bijsturen en de deelnemers meer richting willen geven. Daar koppelen we nu op het juiste moment dit ontwikkelprogramma aan, zodat we met elkaar in het nieuwe schooljaar 2021-2022 grote stappen kunnen zetten met de verdere uitrol van STO Twente.”

Praktisch aan de slag!

Op 26 maart vond hiervan de kick-off plaats met de zes voorzitters van de activiteitenwerkgroepen van de subregio Enschede. Zij komen op 9 april opnieuw bij elkaar. Met als doel hen in hun kracht te zetten binnen STO Twente. Gevolgd door intensieve heidagen op Vliegveld Twente op 23 april, 4 juni en 25 juni met alle 25 deelnemers van STO Enschede. Het doel? Het Enschedese STO Activiteitenplan maximaal procesmatig en efficiënt laten verlopen. Floor en Tim: “De deelnemers gaan echt aan de slag. Zij krijgen in interactieve sessies allerlei tools, handvatten en faciliteiten aangereikt om een herkenbare, gezamenlijke en efficiënte manier van werken te creëren. Ook krijgen de deelnemers aangereikt hoe zij nóg pro-actiever aan de slag kunnen met hun activiteiten.” De extra winst? De deelnemers kunnen het geleerde ook in hun dagelijkse onderwijswerkzaamheden toepassen.” De deelnemers komen van vmbo’s, maar ook van PO-scholen uit de subregio Enschede, vertegenwoordigers van ROC van Twente en het W&T onderwijs. Kortom, een breed en gemêleerd gezelschap.

Deskundigheidsbevordering

Ook focust dit compacte ontwikkelprogramma op deskundigheidsbevordering bij de deelnemers. Zoals meer kennis en vaardigheden over onder andere leiderschap, projectmanagement en ontwerpvaardigheden. Floor en Tim: “Uiteraard met als fundament het creëren van de gezamenlijke visie bij alle medewerkers. Waardoor wij met elkaar en met de goede houding en gedrag het activiteitenplan optimaal uitvoeren. Maar ook willen we saamhorigheidsgevoel bereiken tussen de deelnemende vmbo-scholen en alle deelnemers zodat zij zowel intern als extern hetzelfde verhaal vertellen en dus een eenduidige boodschap uitstralen.”