Geslaagde kick-off doorontwikkeling profielen

Geslaagde kick-off doorontwikkeling profielen

Onder de vlag van STO vindt er een mooie doorontwikkeling plaats samen met de docenten van het C.T. Stork College in Hengelo en het Techniekhuis Twente. Tijdens een vruchtbare kick-off op 18 juni hebben deze docenten samen met de instructeurs van het Techniekhuis Twente alvast concrete stappen gezet.

De leerlingen gaan op vastgestelde middagen alvast op het mbo aan de slag met opdrachten passend bij de profiel- of keuzedelen van het profiel BWI en PIE. Het doel? Jonge leerlingen alvast kennis laten maken met een technische vervolgopleiding en met de bijbehorende mbo-competenties. Het Techniekhuis Twente bestaat uit een samenwerking tussen het ROC van Twente, Schildersvakopleiding, Bouwschool Twente en Installatiewerk Nederland (IW) onder één dak. De leerlingen komen tijdens de doorontwikkeling met al deze disciplines in aanraking. Deze doorontwikkeling is van toepassing op de profielen BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren en Energie). Tom Blaauwgeers, projectleider Sterk Techniekonderwijs regio Hengelo: “Voor BWI geldt dit in eerste instantie voor de profieldelen Hout- en meubelverbindingen en Design en Decoratie en voor het keuzevak: Constructieve Aansluitingen en Afwerking (CAA). PIE zal binnen het Techniekhuis Twente in samenwerking met Installatiewerk Nederland plaatsvinden voor de keuzevakken Drinkwater en Sanitair en Duurzame Energie. In de toekomst ontwikkelen we meerdere profiel- en keuzevakken door.”

Breed beeld van technische disciplines

Tom: “De leerlingen van klas 3 en 4 gaan vanaf schooljaar 2021 – 2022 bij het Techniekhuis Twente concrete opdrachten doen zowel op het vlak van bouw, meubel & interieur en afwerking & onderhoud als elektro- en installatietechniek, met ook aandacht voor duurzaamheid. De leerlingen krijgen zo een heel breed beeld, mooi dekkend over alle technische disciplines heen.” Inmiddels hebben de docenten van CT Stork College en de instructeurs van het Techniekhuis Twente in een vruchtbare bijeenkomst op 18 juni met elkaar verkend en geconcretiseerd welke opdrachten dat gaan zijn. Tom: “Deze gezamenlijk ontworpen opdrachten monitoren en evalueren wij vervolgens samen. De sessies vinden plaats buiten de reguliere lessen van de leerlingen en de frequentie stemmen we goed af, afhankelijk van de opdrachten die zij gaan doen. De instructeurs van het Techniekhuis Twente begeleiden de leerlingen ter plekke.”

Visie vanuit Techniekhuis Twente

Eén van de partners in het Techniekhuis Twente is Bouwschool Twente. Jan Willem Aardema is hier directeur van: “Onze instructeurs hebben allemaal concreet in de bouw-, installatietechnische sector of schildersbranche gewerkt. Ze weten heel goed hoe het er in het prakrijk van die sectoren aan toegaat en brengen die kennis, ervaring en vereiste karakterelementen enthousiast en didactisch verantwoord over op leerlingen. Zij hebben ervaring met jonge mensen in de doorstroom van vmbo naar mbo. Wij vinden het heel waardevol dat jonge mensen al vroeg in contact komen met mogelijke technische vervolgopleidingen. Die beroepenoriëntatie laat hen ervaren of een bepaalde techniekrichting wel of niet bij hen past. Ook draagt deze samenwerking met C.T. Stork College er hopelijk aan bij dat meer jongeren technisch georiënteerd raken en de instroom kwantitatief stijgt. Met als uitkomst van al die inzet dat we uiteindelijk de regionale economie in Twente kunnen versterken met jonge, gediplomeerde medewerkers, vooral in de technisch georiënteerde beroepen.”

Direct link met STO Twente

Deze doorontwikkeling sluit naadloos aan bij het projectplan van Sterk Techniekonderwijs: het verhogen van de instroom en doorstroom in het techn(olog)ische vmbo. In dit geval in de doorstroom van vmbo naar het mbo. Plus het ontwikkelen van profieldelen met een doorlopende leerlijn tussen vmbo en het mbo als klinkend resultaat. Het past ook bij de activiteit onderwijsopdrachten in bedrijf en mbo uitvoeren.

Koersen op bredere samenwerking

Tom: “Naast dit initiatief koersen we ook op een bredere en algemene samenwerking tussen het Techniekhuis Twente en C.T. Stork College. Denk aan job rotation, het in elkaars keuken kijken en van elkaar leren als docenten. Op die manier willen we een duurzame ontwikkeling creëren voor de toekomst. Daarnaast onderzoeken we hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen versterken bij ouders van leerlingen die deelnemen aan de activiteiten in het Techniekhuis Twente.”