Geslaagde kennismakingsmiddag PO-VO techniek

Geslaagde kennismakingsmiddag PO-VO techniek

Een belangrijk speerpunt binnen STO Twente is de verbinding vanuit het vmbo met het basisonderwijs. Op 30 september organiseerde SG De Waerdenborch in het Technolab op haar locatie in Goor een geslaagde kennismakingsmiddag basisonderwijs-voortgezet onderwijs techniek: “Als de basisscholen praktisch zien wat er bij ons mogelijk is, groeit het enthousiasme en de bereidheid mee te werken”, aldus Marieke Tellmann en Nico Eggenkamp.

Nico Eggenkamp en Marieke Tellmann organiseerden en begeleidden deze kennismakingsdag. Nico is beheerder werkplaats/instructeur voor Sterk Techniek Onderwijs. Op termijn komt er op de vestiging Holten van SG De Waerdenborch een Technolab: “Op de vestiging in Goor ben ik werkplaatsbeheerder voor het Technasium, gevestigd in dezelfde ruimte als het spiksplinternieuwe Technolab op deze vestiging.” Marieke is onderwijsassistent op het Leerplein van De Waerdenborch, de laatste jaren binnen Natuur en Techniek in de werkplaats: “Ook ben ik één dag in de week op de locatie Goor actief als werkplaatsbeheerder/instructeur.”

Veel belangstelling vanuit basisonderwijs

SG De Waerdenborch nodigde voor deze kennismakingsmiddag maar liefst 16 basisscholen uit. Doel? Nico: “Het bevorderen van techniek.” Ondanks corona was de opkomst hoog, uiteraard met inachtneming van alle maatregelen van het RIVM. Marieke: “Tijdens deze bijeenkomst wilden we eerst achterhalen hoever deze basisscholen al zijn met de toepassing van Wetenschap & Techniek. We weten dat daar voor scholen heel veel bij komt kijken. De insteek is dat als de basisscholen in onze regio W&T aanbieden, wij vanuit het vmbo met hen kunnen samenwerken. De bij jonge leerlingen in het basisonderwijs opgewekte interesse in Wetenschap & Techniek kunnen wij op het vmbo heel concreet verder vormgeven. Dát is het idee achter deze samenwerking.”

Mooie leerlijn techniek van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Nico en Marieke trokken uit de kennismakingsmiddag een positieve conclusie: “Eigenlijk doen alle basisscholen inmiddels wel iets op het gebied van W&T, willen vaak meer, maar weten niet altijd hoe zij dit moeten aanpakken. Ook beschikken de basisscholen niet over de technische materialen om W&T volledig uit te rollen. Wij kunnen hen hierin begeleiden want we hebben in ons goed geoutilleerde Technolab in Goor bijvoorbeeld een 3D printer, een lasersnijder en andere hightech apparatuur.” De insteek is dat de basisscholen voor de W&T opdrachten waar dit soort apparatuur voor nodig is op SG De Waerdenborch in Goor komen met hun leerlingen. Marieke: “Wij werken met de lesprogramma’s voor het basisonderwijs van Stichting Zwaluwstaarten en we focussen op een mooie leerlijn voor techniek van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.”

Positieve reacties

De reacties van de deelnemende basisscholen op alle technische doe- en leermogelijkheden op SG De Waerdenborch waren positief, geeft Nico aan: “Ze hebben een lijst ingevuld met hun specifieke behoeften. Daarmee krijgen we helder wat we van elkaar verlangen. Ook konden ze zelf praktisch aan de slag met bijvoorbeeld onze lasersnijder en 3D printer. Je merkt dat als leerkrachten er zelf mee werken, en het gemak van de bediening eigenhandig ervaren, dat zij heel snel de motiverende mogelijkheden ervan voor zich zien in het basisonderwijs. Daarmee verlagen we de drempel voor toepassing van techniek in het basisonderwijs. Je hoeft ook niet altijd met complexe opdrachten te starten, het kan ook al heel eenvoudig, waardoor ook de jongste leerlingen de uitdagende kant van techniek ervaren. Vooral als de leerkrachten hier naar de mogelijkheden komen kijken én ook inzien wat wij van hen verwachten, dan ervaren zij een positief ‘oh ja-gevoel’. Dit is belangrijk, want kinderen maak je enthousiast voor techniek als zij concreet iets zien en kunnen maken. Dat laatste duwtje in de rug hebben wij hun leerkrachten willen geven tijdens de kennismakingsmiddag basisonderwijs-voortgezet onderwijs techniek.”

Wisselwerking

Komt de samenwerking op gang? Dan gaan Marieke en Nico op hun beurt naar de deelnemende basisscholen toe om te kijken hoe zij deze techniekprojecten draaien, welke voorbereiding nodig is en om hen daarin te ondersteunen. De samenwerking is dus gebaseerd op een wisselwerking, het komt van twee kanten! “Door die wisselwerking en wederzijdse voorbereiding komen de leerlingen dan uiteindelijk in ons Technolab de opdracht goed voorbereid uitvoeren”, besluit Marieke.