EV bootcamp: bijblijven met autotechniek

EV bootcamp: bijblijven met autotechniek

Wie de jeugd op het VMBO actueel wil opleiden voor techniek moet als docent uiteraard ook bijblijven met de laatste innovaties. Dus deed Nico Kuipers in september vol overtuiging mee met de training Hybride en Elektrische Voertuigen (EV). Hij is docent motorvoertuigentechniek op het Twents Carmel College in Oldenzaal: “Als hybride en volledig elektrisch aangedreven auto’s een plaats krijgen in het curriculum dan ben ik daar met mijn training alvast op voorbereid.”

Aansluiten op actualiteit

Nico geeft les aan de bovenbouw van het VMBO: “We doen er graag alles aan om ons onderwijs voor motorvoertuigentechniek actueel en aantrekkelijk te houden voor de jeugd. Als je om je heen kijkt, zie je in het verkeer steeds meer hybride en volledig elektrisch aangedreven auto’s. Ook krijgen we van ouders en leerlingen de vraag of het Twents Carmel College al lesgeeft over dit type voertuigen. Voor mij reden genoeg om mij een week lang intensief onder te dompelen in de zogeheten EV bootcamp.” Deze training werd georganiseerd door Studiereis MBO in samenwerking met FOM (Focus op Mobiliteit) van Leander Engelbertink.

Koersen op plaats in het curriculum

Bijzonder was dat Nico tijdens deze training de enige VMBO-docent was te midden van MBO-collega’s: “Leerlingen op het MBO zijn ouder en verlangen dat de docent dieper ingaat op de stof en de toepassingsmogelijkheden. Mijn doelstelling was om tijdens deze training in ieder geval de basiskennis van elektrische voertuigen goed mee te krijgen. Plus het doel om met die kennis de terugkoppeling te maken in ons VMBO-onderwijs. Want hybride en volledig elektrisch aangedreven auto’s zijn een wezenlijke verandering. Ik reken erop dat deze innovaties een plaats krijgen in het curriculum. Met mijn training ben ik daar dan alvast op voorbereid.”

Mooie verbinding tussen theorie en praktijk

De training zelf gaf Nico veel diepgang in de theorie: “Direct na de theorie werden we in de praktijk aan het werk gezet met praktische sleutelopdrachten met concrete componenten van verschillende voertuigen. Eigenlijk precies zoals we op het VMBO ook graag lesgeven, door de verbinding te zoeken tussen theorie en praktijk.” Na terugkomst van de training kreeg Nico van meerdere leerlingen geïnteresseerde vragen over deze materie: “Het leeft enorm.”

Een wens: veilige kennismaking met e-scooter

De training bood ook een inkijkje in de werking van een e-scooter. Nico: “Die werkt met laagspanning, een systeem dat 100% veilig is voor onze leerlingen. Tegelijkertijd is de opbouw van de aandrijflijn hetzelfde als die van een elektrische auto. Zelf zou ik graag de e-scooter in ons onderwijs voor motorvoertuigentechniek inzetten. De leerlingen zien en voelen dan alvast in de praktijk de opbouw van een EV-voertuig. Ik beheers nu de theorie en de leerlingen kunnen zelfs al een meting verrichten omdat de e-scooter werkt met een veilige spanning. Als zij vervolgens doorstromen naar het ROC dan is deze materie niet meer nieuw voor deze leerlingen.” Tot slot benadrukt Nico graag zijn dankbaarheid: “Vijf dagen op training gaan is niet niks.” Nico is blij dat de schoolleiding alle faciliteiten die er door STO zijn ontstaan, op deze manier benut.