Digitaal netwerkevent subregio Almelo e.o.

Digitaal netwerkevent subregio Almelo e.o.

Bijpraten, banden smeden en afspraken maken

Op 29 mei organiseerde de Twentse subregio Almelo e.o. een digitaal netwerkevent voor alle ondernemers die meedoen met STO Twente op basis van co-financiering. Henco van der Weijden is vanuit het Ondernemershuis Twenterand betrokken bij de projectleiding voor deze actieve subregio: “Deze participerende bedrijven zijn belangrijke partners. We hebben samen met hen ons doel gehaald: kennismaken, netwerken en verbindingen aangaan.”

Patric Wigman is regioleider van de subregio Almelo en opende het digitaal event met een inleiding. Ook Henco stelde zich voor en lichtte kort-en-krachtig de drie doelstellingen van STO Twente toe, vertaald naar de voorgenomen praktische uitvoering daarvan in de subregio Almelo e.o. Vervolgens maakten de vertegenwoordigers van de ongeveer 20 deelnemende bedrijven onderling digitaal kennis op basis van een speeddate, ofwel kleine groepjes van ondernemers die zich aan elkaar voorstelden. Henco: “Ook leerden zij in één moeite door onze projectorganisatie kennen. Tevens was deze digitale meeting een ideale gelegenheid om informatie te verstrekken over de doelen van de subregio Almelo e.o..” Overigens, de concrete deelname van ondernemers aan STO Twente ís al goed. Henco: “Maar dit event was ook bedoeld om nog meer ondernemers te interesseren om op basis van co-financiering een officiële samenwerking met de subregio Almelo e.o. aan te gaan.”

Bijpraten, banden smeden en afspraken maken

Belangrijk facet van de meeting was om de ondernemers die zich al gecommitteerd hebben goed bij te praten over de stand van zaken binnen de subregio Almelo e.o. in relatie tot Sterk Techniek Onderwijs Twente. Henco: “Tot slot maakten de ondernemers rechtstreeks kennis met de diverse kartrekkers van de programmalijnen. Voor de realisatie van specifieke programmadoelen is namelijk de deelname van ondernemers essentieel. Dus werden tijdens dit event direct banden gesmeed, plus alle bijbehorende afspraken. Kortom, een op alle fronten geslaagd digitaal event. We merken bij de deelnemende ondernemers een enorme gedrevenheid en bereidheid om STO Twente tot een succes te maken. Uiteraard hebben zij een eigen belang, maar vooral merk je de sfeer om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Bedoeld om meer jongeren enthousiast te maken voor een loopbaan in de techniek én om te borgen dat hun onderwijs actueel aansluit bij de laatste stand van de techniek.”

Tweede netwerkbijeenkomst

Op basis van dit succes vond op 26 juni een tweede digitale netwerkbijeenkomst plaats. Henco: “We houden de actie gaande en dit tweede netwerkevent was bedoeld om nog voor de zomervakantie meer concrete matches te maken tussen de bedrijven en de specifieke ondersteuning die de kartrekkers van onze projectteams nodig hebben vanuit deze deelnemende bedrijven. We willen vertegenwoordigers uit de bedrijven concreet een plaats geven in de projectteams. Daarmee maken we de meest directe match tussen onderwijs en bedrijven, een belangrijke succesfactor voor het welslagen van STO Twente. Zijn die banden gesmeed en de projectteams compleet? Dan kunnen zij samen na de zomervakantie concreet aan de slag.”

Manon Voskamp van Benchmark:

“Het digitaal event was heel nuttig voor zowel kennismaking als concrete actie”

Manon Voskamp van Benchmark nam deel aan het digitaal event van de subregio Almelo e.o. van Sterk Techniek Onderwijs Twente. Benchmark participeert als bedrijf in STO Twente op basis van co-financiering. Manon: “Ik ben Technical Recruiter bij Benchmark. Vanuit die rol ben ik onder andere verantwoordelijk voor de link naar de technische opleidingen en de arbeidsmarkt. Het doel? Niet alleen Benchmark op een leuke en aantrekkelijke manier op de kaart zetten bij jong technisch talent, maar ook de hele technische sector in Twente.”

Manon: “We kunnen hier niet vroeg genoeg mee beginnen, dus al vanaf de basisschool en vervolgens doorlopend van VO naar MBO, HBO en zelfs WO. Het is van belang dat we techniek promoten als goede studie- en loopbaankeuze voor alle (onderwijs)lagen en leeftijden.”

Geslaagd digitaal event

Manon kijkt positief terug op het recente digitaal event van de subregio Almelo e.o.: “Ten eerste leer je zo snel de juiste contactpersonen voor Sterk Techniek Onderwijs kennen vanuit de scholen in de regio Almelo. Die kennismaking vormt de basis om samen in de nabije toekomst interessante initiatieven en activiteiten uit te rollen zoals die door de subregio Almelo e.o. zijn gepresenteerd. Ter plekke konden we concreet met elkaar overleggen over welke actieve rol Benchmark daarin kan spelen. Ook de andere deelnemende ondernemers waren enthousiast. Dat moedigt aan, geeft enorm veel energie én biedt perspectief voor de toekomst van Twente.”

Naadloze aansluiting op ‘Ontdek Hightech Almelo’

Manon werkt vanuit Benchmark ook samen met ‘Ontdek Hightech Almelo’, een initiatief van 12 bedrijven in Almelo dat het hele jaar door techniekactiviteiten organiseert voor alle lagen in het onderwijs: “Sterk Techniek Onderwijs Twente sluit daar naadloos op aan.”

STO lééft!

De laatste maanden ziet Manon sowieso heel veel activiteiten ontstaan tussen onderwijs en techniekbedrijven: “Sterk Techniek Onderwijs Twente leeft enorm en iedereen denkt en doet mee binnen de organisatie om leerlingen op een aantrekkelijke manier te betrekken bij techniekonderwijs in Twente, en voor ons specifiek in de subregio Almelo e.o..”

William Flim, hoofd bedrijfsbureau van Falco in Vriezenveen:

“Het netwerkevent draaide om verbinden en versterken”

William Flim is hoofd bedrijfsbureau van Falco in Vriezenveen. Hij deed enthousiast mee met het digitale netwerkevent van STO Twente, subregio Almelo. Falco is verbonden met STO Twente op basis van co-financiering. William: “We dragen dit soort initiatieven niet alleen een warm hart toe, maar dragen er ook graag concreet aan bij.”

VMBO’ers waardevol voor Falco

Falco in Vriezenveen is al ruim 60 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de inrichting van de (openbare) buitenruimte. Variërend van overkappingen en fietsparkeren tot en met straat- en parkmeubilair en meer. Falco is niet voor niets co-financierder van STO Twente, specifiek voor de subregio Almelo: “Ook wij zien dat het moeilijk is om lokaal nieuwe aanwas van technische medewerkers vanuit de jeugd te krijgen. Falco zelf besteedt al heel lang aandacht aan het aantrekken van de jeugd, van basisschool tot vmbo. Ook hebben we op eigen kracht al goede relaties opgebouwd met de scholen in de omgeving.  Jongelui van het vmbo zijn heel waardevol voor ons; ze kunnen iets met hun handen én vinden het leuk om aan een eindproduct te werken. Voor Falco dé doelgroep.”

Verbinden en versterken

Het digitale netwerkevent van de STO subregio Almelo kwam als een welkome meeting voor William: “Hoewel we dus zelf al veel initiatief ontplooien vanuit Falco, juich ik het toe dat er nu een overkoepelend initiatief is: Sterk Techniek Onderwijs Twente, met daarbinnen de subregio Almelo e.o. waar wij deel van uitmaken. Als organisatie kunnen zij alle grote en kleinere projecten op dit vlak in Twente verbinden, daar zit meerwaarde in. Dit netwerkevent was daar al direct een concrete uiting van. Alles draait om verbinden en elkaar versterken.”

Niet concurreren maar samenwerken

William heeft een heldere visie op Sterk Techniek Onderwijs Twente: “Bij heel veel bedrijven in de regio leeft de urgentie. Wellicht bestaat soms het idee dat technische bedrijven hierin elkaars concurrenten zijn en vechten om jong technisch talent. Maar ik denk juist dat je elkaar kunt versterken door de krachten te bundelen en sámen jongens en vooral ook meisjes te overtuigen om de techniek in te gaan. Dus collegiaal samen optrekken en niet elkaar beconcurreren. We moeten samenwerken om de jeugd te vinden én te binden voor techniek.”