Bedrijfsbezoeken zeer waardevol voor technieksector

In het kader van Blik op Techniek deden ruim 240 tweede klas vmbo-leerlingen van de Waerdenborch een geweldige ervaring op in het technische bedrijfsleven. Leerlingen van zowel de locatie in Holten als Goor bezochten op 21 en 22 oktober  2021 twee van de in totaal 33 deelnemende bedrijven.

Het doel van deze jaarlijkse activiteit is leerlingen een brede kijk op techniek te geven. En ook om in een bedrijfsbezoek te laten zien wat er gebeurt in een bedrijf. Het einddoel ligt in lijn met STO Twente: de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector, en daarmee de invulling van de vraag naar technische medewerkers.

Enthousiaste reacties bedrijven

“De samenwerking met de Holtense en Goorse bedrijven is zeer goed”, aldus Marcel Vaneker, projectcoördinator Sterk Techniekonderwijs op de Waerdenborch. “Via de Holtense Industrie Groep (HIG) en Goor Collectief (GC) werden bedrijven benaderd. Bedrijven reageerden enthousiast om leerlingen te ontvangen. Voor volgend jaar hebben we al aanmeldingen van bedrijven die het dit jaar voor wat betreft tijd niet voor elkaar kregen. We zien dat bedrijven graag tijd willen investeren in hun toekomstige werknemers. Vooral in de techniek is een groot tekort aan vakmensen.”

Stevige voorbereiding

Voorafgaand zijn de leerlingen in de lessen Natuur & Techniek bezig geweest met het oriënteren op een baan in de techniek. Zij werden actief betrokken om na te denken over wat hen later leuk lijkt in een beroep als voorbereiding op het bedrijfsbezoek. Zo bezochten ze websites van het bedrijf en bedachten alvast vragen. Ook dachten ze na over welke verwachting zij hebben van de bedrijven. Na de twee bedrijfsbezoeken maakten ze een posterpresentatie met de ervaringen van hun bezoeken. Deze presenteren zij in de mentorlessen.

Leerlingen enthousiast

Marcel Vaneker: “We hebben leerlingen enthousiast terug zien komen van de bedrijfsbezoeken.
We hopen dat het kijkje in de keuken van een bedrijf de keuze voor een profiel/beroep voor onze leerlingen vergemakkelijkt en dat ze zien dat techniek overal is.”

Deelnemende bedrijven in Holten:

 • Kumagaya kunststoffen
 • Twentrac bv
 • Autobedrijf Erik Huzen
 • Aebi Schmidt Nederland
 • European Truck &Trailer Care
 • AutoFirst Rouwenhorst
 • Hubo en Decorette
 • Frejo Machinefabriek
 • Arfman Hekwerk
 • Meilinkmoulds
 • Arrel Electronics
 • Bemei RVS
 • Klebo Technics
 • Orange Climate Waterloo
 • Muller Fresh Food Logistics
 • Zomer Motorentechniek
 • Metalin Steel Creators
 • Infravak
 • Hemink Groep
 • Wewo
 • ICP Group

Deelnemende bedrijven in Goor:

 • Profix Schadeherstel
 • FS Solutions
 • Haafkes bouwonderneming
 • DTAB
 • MBB
 • Inreda Diabetic
 • Schlepers Installatietechniek
 • Sanders gieterij
 • Auto Haafkes
 • Hodes Huisvesting
 • Aqua+
 • Haafkes aannemingsbedrijf