Regio Twente

De regio Twente is een sterke ‘mbo-economie’. De reden? De historische achtergrond in de maakindustrie. Van bouw- en metaal- tot procesindustrie.

Pittige uitdaging
Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Dus ligt er voor het technisch vmbo een pittige uitdaging om het technisch vmbo-onderwijs in Twente aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen in de techniek.

Vmbo-scholen slaan handen ineen
Maar liefst 19 vmbo-scholen in de regio kozen bewust om intensief met elkaar samen te werken binnen Sterk Techniekonderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs haken aan. We bouwen hiermee voort op al opgebouwde regionale samenwerkingen en netwerken. Zo pakken wij een aantal thema’s die voor iedereen van belang zijn regionaal op. Terwijl tegelijkertijd de 5 subregio’s hun eigen accenten kunnen blijven zetten. Deze 5 subregio’s binnen de Regio Twente zijn Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo.

Sterke partners
Ook bereiken we door Sterk Techniekonderwijs Twente een maximaal effectieve afstemming met het mbo, een belangrijke partner in deze samenwerking. In de samenwerking met ROC van Twente, Zone.college, Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, het bedrijfsleven en de regionale overheid, is een infrastructuur ontstaan die de basis vormt voor verschillende ontwikkelingen en projecten. Deze vormen ook het fundament voor het versterken, innoveren en behouden van sterk techniekonderwijs in Twente.

Deelname bedrijfsleven en lokale overheid
Door de omvang van de regio en de bestaande actieve infrastructuur is het aantal bedrijven dat wil samenwerken zeer groot. Twentebreed, en ook in de vijf genoemde subregio’s zelf, is er sprake van goede en intensieve contacten met lokale overheden. Twentse gemeenten zien, met het oog op hun ambitieuze arbeidsmarktplannen, een medeverantwoordelijkheid om het technische bedrijfsleven in Twente van goed opgeleide vakmensen te blijven voorzien.

Lees meer +Lees minder -
STO18008 / STO19017
Nascholingsaanbod Kennismaken techniek PO-onderwijs Masterclass PO Beeldvorming techniek Beroepsoriëntatie bedrijven Technlolab Beroepskeuzevak Toptraject met technologische leerlijn Hybride instructeurs Regionale netwerken Regionale Twentse samenwerking Samenwerkende subregio’s Hybride docenten Professionalisering
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Twente
Penvoerder
Hans Meinders, Carmel College
Naam contactpersoon
Marieke Rinket
Functie contactpersoon
Programmamanager
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Twents Carmel College

Oldenzaal

SG Canisius

Tubbergen

PiusX College

Almelo

De Waerdenborch

Holte

CT Storkcollege

Hengelo

CSG Het Noordik

Vroomshoop

Bonhoeffer College

Enschede

Het stedelijk Vakcollege

Enschede

CSG Reggesteyn

Nijverdal

OSG Het Erasmus

Almelo

Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Rijssen

Zone College

Almelo

VSO Het Mozaïek

Almelo

SMEOT

Hengelo

Samenwerking met hogescholen en bedrijfsleven

Nieuws

03 mei 2021

Technolab: aan de slag met VO én PO

CSG Reggesteyn Rijssen beschikt sinds kort over een Technolab.

03 mei 2021

Keuzevak domotica: extern verdiepende opdrachten

De Twentse vmbo’s zijn prima in staat om binnen het profiel PIE hun leerlingen de basiskennis en -vaardigheden aan te leren.

03 mei 2021

Holtense kick-off doorstroom primair – voortgezet onderwijs

Op woensdag 14 april organiseerde De Waerdenborch een kennismakingsmiddag met de Holtense basisscholen.

Inspiratie

We gaan techniek weer sexy maken!

28 mei 2020

Alle Carmelscholen met technische vmbo-opleidingen doen mee met het project Sterk Techniekonderwijs. 

Digitale nieuwsbrief

Regio Twente heeft een eigen nieuwsbrief.

Bekijk de nieuwsbrief

Volg de social media kanalen van Regio Twente om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!