TopTechniek in Bedrijf gaat door als Regionaal STO Platform!

TopTechniek in Bedrijf gaat door als Regionaal STO Platform!

Als OCW in juli 2020 stopt met het subsidietraject Toptechniek in Bedrijf zal een regionaal STO Platform zich gaan inzetten voor dezelfde technische agenda.

Vanaf 2018 is er gekoerst op verduurzaming van het bestaande TIB-netwerk door aan te haken bij Sterk Techniekonderwijs waar het vmbo penvoerder is en aandacht aan dezelfde onderwerpen wordt geschonken. De transitie naar een nieuwe samenwerkingsstructuur is onlangs succesvol afgerond.

Deelnemende STO-regio’s zijn Meppel/ Steenwijk, Kampen, Zwolle, Noordwest Veluwe, Noordoostpolder, Noordoost Overijssel en (niet STO-regio) Raalte

Door zeven onderwijsregio’s en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij elkaar te brengen ontstaat er een regionale leergemeenschap. Kennis delen en krachten bundelen maakt efficiënter samenwerken mogelijk. Elke regio hoeft niet afzonderlijk op nul te beginnen, maar men kan verder bouwen op de kennis van anderen.

De branches en opleidingsfondsen willen graag aansluiten bij dit regionale STO Platform.  In de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven duiken in verschillende regio’s steeds dezelfde vragen op. Krachten bundelen is effectiever.

Het vmbo is eigenaar van de agenda. De agendapunten worden aangeleverd door de deelnemende vmbo-scholen op basis van de actualiteit en regionale meerwaarde voor Sterk Techniekonderwijs.

Het Deltion College is als MBO instelling faciliterend. De Collegedirecteur TGO  is voorzitter van het Platform en een projectleider regelt het secretariaat.

STO Regio Zwolle is blij dat deze samenwerking blijft bestaan en uitgebreid is met meerdere STO Regio’s. In het activiteitenplan van STO Regio Zwolle is opgenomen dat we gebruik willen maken van bestaande structuren en we zijn het Deltion dan ook zeer erkentelijk dat zij dit Regionaal STO Platform willen faciliteren.