Lesmateriaal ontwikkeld voor keuzevak Robotica

Lesmateriaal ontwikkeld voor keuzevak Robotica

TechThis heeft samen met Consortium Beroepsonderwijs lesmateriaal voor het keuzevak Robotica ontwikkeld. In steeds meer beroepen en vakken speelt robotisering een belangrijke rol. Zo wordt robotica toegepast in de voedselindustrie, logistiek, industrie en zorg. Het is daarom van belang dat leerlingen en studenten in een steeds vroeger stadium met dit vakgebied in aanraking komen.

Het lesmateriaal bestaat uit drie praktijkopdrachten en 4 ondersteunde theoriemodulen in de vorm van Techno-Skills. Voor de docenten is er een handleiding om de opdrachten goed te kunnen begeleiden en zo nodig te voorzien van extra uitdagingen. Omdat het lesmateriaal in het kader van Sterk Techniekonderwijs (STO) is ontwikkeld, wordt dit lesmateriaal aan geïnteresseerde scholen vrij beschikbaar gesteld.