Greijdanus ontwikkelt module ‘Van stadsfiets tot e-bike’

Greijdanus ontwikkelt module ‘Van stadsfiets tot e-bike’

Op Greijdanus werkt docent biologie/NaSk Bart Heijboer samen met enkele collega’s aan de ontwikkeling van de module ‘Van stadsfiets tot e-bike’. De nieuwe module is bestemd voor bovenbouwleerlingen van het vmbo van zowel Greijdanus als andere Zwolse scholen en start komend schooljaar als pilot.

Met de nieuwe module komt Greijdanus tegemoet aan de vraag van fietsenmakers naar goed geschoold personeel, maar het hoopt hiermee jongeren ook enthousiaster te maken voor fietstechniek. ‘Door de e-bikecomponent toe te voegen aan de bestaande module, maken we deze geavanceerder en technisch uitdagender. We willen niet alleen dat leerlingen straks een papiertje halen, maar dat ze écht interesse krijgen voor het vak’, legt Bart uit, die ook werkgroepleider is van het project.

De docenten zijn nu ongeveer een jaar bezig met de voorbereidingen. ‘Uitgangspunt is de al bestaande module fietstechniek. We zijn nu aan het kijken welke elementen we kunnen behouden en met welke onderdelen de module moet worden uitgebreid. We hebben daarover contact met het Vakcollege Maarsbergen die eenzelfde module ontwikkelt.’

Er zijn inmiddels ook contacten gelegd met het bedrijfsleven. ‘We zijn op excursie geweest bij een e-bikefabrikant en hoewel we allemaal behoorlijk technisch onderlegd zijn, was dat ook voor ons heel leerzaam. Zo’n accu is echt een gevaarlijk ding. Daar moeten de leerlingen zich heel goed van bewust zijn. Werken in de fietswerkplaats mag dan ook alleen onder toezicht van de instructeur. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal bedrijven over de aankleding van de fietswerkplaats, het moet een volwaardige en aansprekende plek worden.’

De werkplaats van Greijdanus wordt binnenkort uitgebreid, zodat er straks met acht leerlingen aan vier fietsen kan worden gewerkt. Er vindt nog afstemming plaatst over de aansluiting van de roosters van Greijdanus op de andere Zwolse scholen.