Een passende technische leeromgeving!

Een passende technische leeromgeving!

Binnen STO is de werkgroep ‘ptl’ één van de werkgroepen die daadwerkelijk de samenwerking laat zien van de drie betrokken vmbo-scholen.

De werkgroep ‘ptl’ is verbindend, faciliterend, structurerend voor de techniekafdelingen op TalentStad, Thorbecke en Greijdanus. En de werkgroep ziet verbindingen met andere vakken, met mbo, bedrijfsleven en instellingen. De werkgroep initieert het schrijven van een toekomstgericht technisch curriculum, in samenhang, voor de onderbouw én de nieuwe leerweg in de regio Zwolle.

  • De werkgroep organiseert bijeenkomsten voor de docenten techniek in de onderbouw, waarin kennis kan worden uitgewisseld en opgehaald.
  • De werkgroep initieert ontwikkelingen om te komen tot het overdragen van vakdidactische kennis. Zij legt opdrachten, excursies en doelen vast zodat er in de enorm snelle innovaties ook een rode draad kan worden vastgehouden.
  • De werkgroep gaat aan de slag met de ambitie om te komen tot een rijke, krachtige en betekenisvolle fysieke leeromgeving op elke school. Dit naar aanleiding van de regiovisie, waarin is vastgesteld dat technische lokalen niet toekomstbestendig zijn.

Door de heel brede opdracht, is er in de afgelopen maanden veel tijd gestoken in het gericht afbakenen van de opdracht. Het organiseren van bijeenkomsten in de oriënterende fase is vertraagd door de corona-beperkingen. Als de protocollen het toelaten, vindt er op dinsdag 15 september een bijeenkomst plaats met docenten techniek in de onderbouw.

De werkgroep ptl bestaat uit: Bertjan van Dijk (TalentStad/CCC), Jan ’t Hart (Thorbecke) en Matthijs Scheer (Greijdanus). Krachtige collega’s die zin hebben om sámen vooruitgang te boeken. Met ingang van het volgende schooljaar wordt er nog een collega van TalentStad toegevoegd.

Hans Sandink, werkgroepleider ptl (h.sandink@greijdanus.nl)